Lita endring i byggjekostnadene

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,4 prosent frå februar til mars i år. Materialkostnadene auka med 0,9 prosent i same periode.

Byggjekostnadene for einebustad av tre var uendra, medan dei gjekk ned med 0,2 prosent for bustadblokk.

Frå mars 2015 til mars 2016 auka kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 1,8 og 1,6 prosent. Dei tilsvarande materialkostnadene steig med høvesvis 2,6 og 2,5 prosent i same periode for einebustad og bustadblokk

Les meir: Tabellar

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *