- Vi har en arbeidsledighet på 6,3 prosent, skriver ordfører Arne-Christian Mohn. (Foto: SME)

Haugesund ber om byggehjelp

I et brev ber ordfører Arne-Christian Mohn staten om penger til rehabilitering og nye investeringer i kommunale bygg. De trengs for å avverge økende arbeidsledighet i bygg- og anleggsbransjen.

– Viktigere enn summen er det at vi kommer i gang med tiltak som hindrer at unge mennesker blir landtidsledige, skriver Mohn som vil bruke pengene på kommunale bygg som trenger vedlikehold.

– Jeg var senest i dag på befaring på Haraldsvang skole som er et av mange bygg som trenger oppgradering, sier Mohn.

Krise også i Nord-Rogaland

Regjeringen har besøkt Stavanger, men Haugesunds ordfører minner om at oljekrisen også har fått dramatiske konsekvenser lengfer nord:

– Vi vi be om at regjeringen setter i gang motkonjunkturtiltak for at kommunen skal takle disse utfordringene, skriver Mohn til statsråden, og legger til at Haugesund også har tatt imot 220 asylsøkere og bosetter flere flyktninger enn de direktoratet har bedt om.

Kommunens vanskelige økonomiske situasjon blir fremhevet i brevet.

– Haugesund kommune med sine ca 37.000 innbyggere, er som kjent en Robek kommune. Vi har i tillegg et akkumulert underskudd på 163 millioner som er kommet etter Terrasaken i 2007. Vi har i forbindelse med det som for oss er en oljekrise, kommet opp i en arbeidsledighet på 6,3%. Dette er blant de 10 kommunene med høyest arbeidsledighet. Vi vil med dette be om at regjeringen setter i gang med motkonjunkturtiltak for at kommunen skal kunne takle disse utfordringene, skriver ordføreren.

 

Støtte til kommunale bygg

Det er penger til rehabilitering og/eller investering i kommunale bygg ordføreren ber om.

– Vi har årelange etterslep som vil forsterkes av at kommunen ikke får fullfinansiert behovet for vedlikehold. Vi kutter inntil minimum på skole og helse, skriver Mohn.

Han legger også ved en liste over konkrete bygg som trenger rask rehabilitering. Listen inneholder blant annet flere kommunale barnehage- og skolebygg.

Administrasjonen har konferert med de fagorganiserte i kommunen og kommet fram til at det ikke er noe problem å bruke ufaglærte arbeidstakere i slike oppussingsprosjekter, så lenge de har arbeidsledere med fagutdannelse.

Brevet avslutter med en bønn om hjelp:

– Vi ber på det sterkeste om at dette vurderes, da utsiktene framover tyder på at den økende arbeidsledigheten ikke vil stoppe med det første.

Økende ledighet

Sjef for NAV i Haugesund,Merethe Prytz Haftorsen, bekrefter at ledigheten blant bygg- og anleggsarbeidere er økende.

– I Rogaland er det spesielt tre bransjer hvor ledigheten øker. Det er ingeniør- og IKT-fag, industrifag og bygg- og anlegg. I Haugesund ser vi det samme bildet som i Rogaland, sier Haftorsen til Haugesunds avis.

Ifølge NAV-lederen er mange av de ledige i bygg- og anleggsbransjen EØS-borgere som nå har krav på arbeidsledighetstrygd.

– Cirka halvparten av de arbeidsledige i bygg- og anleggsbransjen er fra Øst-Europa, sier Haftorsen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *