De gamle hybelhusene på Rosavik skal rives. (Foto: Orkanger Vel)

Bygger kommunale leiligheter i massivtre

Orkdal har hastverk med å bosette over 100 flyktninger, men velger kvalitet og kompetanse til sin sosiale boligbygging.

Det haster med å bygge nye boliger for de mange flyktningene som bosettes i norske kommuner. Men Orkdal valgte nylig lokale utførende og god kvalitet da første byggetrinn i et sosialt boligprosjekt ble vedtatt.

Les også: Integreres lettere med gode boliger og Moelven vil bygge for flyktningene

Hastverk

Orkdal kommunestyre må bosette 48 flyktninger i år og 50 neste år. I tillegg kommer familiegjenforening. Husbanken ga tilsagn om 16,4 millioner kroner i støtte til de første 18 utleieleilighetene på betingelse av hurtig oppstart.

Etter naboklager blir det nå flere kommunale boliger på Rosenvik i sentrum av Orkanger. Ferdig utbygd vil prosjektet danne en hel liten bydel på Rosenvik sammen med de to eksisterende boligblokkene.

Prosjektet vil bli delt i to byggetrinn. Hvert byggetrinn skal etter planen bestå av to blokker – en på to etasjer og en på tre etasjer.

De fire blokkene på tre etasjer er foreslått plassert langs jernbanelinja. Samlede kostnader er anslått til ca 110 milioner kroner.

 

Massivtre og kompetanse

Ifølge rådgivningsbedriften Green Advisers har velrenomerte Trio-bygg inngått kontrakt med Orkdal kommune om bygging av 24 av leilighetene i prosjektet.

Leilighetene vil bli utført i massivtre og vil være i kombinasjon av to og tre etasjer. Anbudskonkurransen var åpen på byggeteknikk, men med sterkt ønske om trekonstruksjoner.

Byggestart er ved påske 2016 og ferdigstilling medio 2017.

Mottatte løsninger var alt i fra konvensjonelt byggeri til utenlandske moduler. Anbudsvinneren valgte å løse oppgaven med massivtre.

Trio-bygg er en lokal entreprenør med hovedsete i Melhus. Ett av referanseprosjektene de har vært delaktig i er Frirom.no, et bygg som er utført sammen med Snekkeriet Verdal.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *