Praktisk yrkesopplæring på sitt aller beste. (Foto: Handverksskolen Hjerleid)

Vil ha flere voksne søkere

– Vi trenger handverkere til kulturarven vår, sier Handverksskolen Hjerleid og minner om at bare de gir praktisk og kreativ utdanning i treskjæring og smedfaget.

Handverksskolen er nå den eneste videregående skolen som gir utdanning i treskjærerfaget, med ett år på Vg2 Design og trearbeid med vekt på treskjæring.

Les også: Kurts kapiteler

Mange muligheter

Elevene kan ta svennebrev i treskjærerfaget, møbelsnekkerfaget og smedfaget – Hjerleid har lærebedrifter på skoleområdet.

Noen elever bruker kunnskapen om materialer og teknikker til konservatorutdanning, spesialisering innen arkeologi, kunsthøgskoler, formingslærer, aktivitør og så videre.

Hjerleid har også Vg2 Smed, satt i gang i samarbeid med Norsk smedforening. Dette året gir elevene en grunnmur å bygge videre på innenfor trearbeid, metallarbeid og formgiving.

Begge disse fagene, treskjæring og smedfaget, er verneverdige fag, som er viktige å rekruttere til for å sikre tradisjonskunnskapen!

Skolen tilbyr også en Bachelorgrad i tradisjonelt bygningsvern.

Dette er eit studium for dei med stor interesse for å ta vare på bygningsarven, og for å bruke tradisjonelle materialar og bearbeidingsteknikkar.

 

Et praktisk og kreativt skoleår

Ett år på Handverksskolen er ikke som alle andre videregående skoler!

Her får man mulighet til å arbeide praktisk store deler av skolehverdagen.

Vi tilbyr i 2016/2017:

Vg2 Design og trearbeid

Vg2 Smed

Skoleåret 2016 startar 22.august og varer til ca 22. juni (10 mnd.).

Skoledagane startar kl 08.00 og sluttar kl 15.30.

Verkstaden vil også være ope for elevane utover skoletida for å gje elevane moglegheit til å øve inn alle teknikkane som krevs for å kunne lære å smi eller skjære i tre.

Du kan lære mer om mulighetene på Hjerleid på deres Facebookside.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.