Innvendig blir det nye museet et spennende og trygt sted for samlingene. (Illustrasjon: Eggen arkitekter)

Museumsbygg utfordret av kvikkleire og gravhauger

Høye tekniske krav og andre utfordringer gjør utbyggingen av museet Kystens Arv i Rissa krevende. – Heldigvis får vi løst alle utfordringer på en god måte, sier prosjektleder Knut Solberg.

Å bygge et museum er utfordrende nok i seg selv, med sine tekniske krav til stabil temperatur og luftfuktighet. Når et stort antall besøkende skal inn og ut av museet, fører det med seg variasjoner i luftfuktighet og temperatur.

– Løsningen ble et system som både fukter og avfukter lufta. Dette skjer via en sentral som registrerer temperatur og fukt på forskjellige målepunkter i museet, og reagerer svært raskt. I tillegg blir det restriksjoner på hvor mange besøkende som kan oppholde seg i utstillingslokalene samtidig, sier Knut Solberg, daglig leder i Prosjektstyring AS.

Kvikkleire og gravhauger

I tillegg til de byggetekniske utfordringene, fikk prosjektet nye hindringer å bryne seg på. Museet Kystens Arv ligger ved Prestelvas bredd i Stadsbygd i Rissa kommune, et område kjent for mye kvikkleire i grunnen.

I tilfelle skred og påfølgende økning i vannstanden i elva, må bygget reises flere meter fra bredden enn tiltenkt.

Kvikkleire og andre geotekniske forhold gir i seg selv store utfordringer. (Foto: Prosjektstyring AS)
Kvikkleire og andre geotekniske forhold gir i seg selv store utfordringer. (Foto: Prosjektstyring AS)

Når bygget var bestemt flyttet, kom det i konflikt med gamle gravhauger. Da måtte arkeologiske utgravninger til.

Som om ikke det var nok, måtte fylkesveien gjennom området legges om midlertidig. Også denne veien kom i konflikt med gravhaugene.

– Vi samarbeidet godt med Riksantikvaren, og fant løsninger som ivaretok alle interesser på en god måte, sier Solberg. (Foto: Prosjektstyring AS)
– Vi samarbeidet godt med Riksantikvaren, og fant løsninger som ivaretok alle interesser på en god måte, sier Solberg. (Foto: Prosjektstyring AS)

Prosjektstyring AS er et Trondheimsbasert firma, men har mange oppdrag i Rissa kommune. De har bred erfaring med ledelse av byggeprosesser både i privat og offentlig sektor i Trøndelag.

Firmaet er i vekst, og har med nye ansettelser satset på bærekraftig utvikling, energivurderinger og livsløpskostnader, som vil bety enda mer i tiden som kommer.

 

Fullsprinklet trebygg

Det nye formidlingsbygget er tegnet av Eggen arkitekter. Utstillingsfløyen har form av en klassisk låve. Flerbruksdelen med amfiteater, kafé, vestibyle og midlertidig utstillingslokale, er bygget som et fleksibelt rammeverk i trekonstruksjoner, som åpner seg mot fjorden og elverommet.

Eksteriør ved amfiet. (Illustrasjon: Eggen arkitekter)
Eksteriør ved amfiet. (Illustrasjon: Eggen arkitekter)

– Vi har valgt å bruke en del egenprodusert treverk i bygget, sier Solberg.

Prosjektet ble initiert av Museene i Sør-Trøndelag (MIST). Det nye formidlingsbygget skal inneholde faste utstillinger og magasin til museets samlinger. Som ekstra sikkerhet ut over gjeldende byggeforskrifter, blir det nye bygget fullsprinklet. Bygget skal stå ferdig i april 2017.

Solberg er tydelig på at utformingen av et slikt bygg ikke kan sammenlignes med eksempelvis offentlige kontorbygg.

– Dette er et bygg som skal bevare ting for ettertiden. Her finnes det uvurderlig historie, og det må ivaretas på en god og riktig måte, sier han.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.