Partileder Trine Skei Grande. (Foto: Venstre).

Venstre foreslår stort ROT-fradrag

I sitt forslag til alternativt statsbudsjett vil partiet sette av 270 millioner kroner neste år til skattefradraget. Hensikten er å skape nye arbeidsplasser og senke energibruken.

-Venstres mål er et samfunn uten forurensning, der ressursene forvaltes til beste for oss som lever nå – og for framtidige generasjoner, sier stortingsrepresentant og nestleder i Venstre Terje Breivik.

Grønt skifte

– En slik omstilling er krevende, men gir også nye muligheter. I en verden hvor miljøproblemene blir tydeligere, vil miljøbedrifter bli morgendagens vinnere. Det viktigste miljøvirkemiddelet Venstre vil ta i bruk, er overgang fra mindre skatt på arbeid til mer skatt på miljøskadelig atferd, sier Breivik.

I Venstres alternative statsbudsjett (pdf) er ikke partiet særlig opptatt av ROT-fradragets effekt på svart arbeid. De fokuserer på den enorme effekten som et skattefradrag vil få for mange vanlige boligers energibruk.

To av Venstres forslag til statsbudsjettet er:

  • En omstillings- og stimuleringspakke for Norge på vel 10 mrd. kroner, hvorav 3 mrd. er målrettede skattelettelser som gjør det lønnsomt å arbeide, eie og utvikle norske bedrifter og arbeidsplasser og som inngår i et grønt skifte.
  • En samlet satsing på grønn vekst og grønt skifte på 4,8 mrd. kroner og et grønt skatteskifte på 12,5 mrd. kroner.

Innunder siste punkt hører forslaget om et skattefradrag ved energieffektiviseringstiltak i egen bolig på inntil 50 000 kr per bolig.

Det er et større fradragsbeløp enn i Danmark og Sverige, der ordningen har vært så vellykket at den har overlevd krisetider og politiske dragkamper.

 

Nye arbeidsplasser

Venstre ser ROT-fradraget som et av tiltakene som både kan dempe økende arbeidsledighet og samtidig innfri miljøutfordringer som krever en grønn og bærekraftig omstilling.

Statsbudsjettet for 2016 må bli et budsjett for langsiktig omstilling som samtidig får ned ledigheten, heter det i alternativet.

– Omstilling er utfordrende og det er ekstra krevende for dem som i kortere eller lengre perioder blir uten arbeid som følge av urolige tider. Vår oppgave er å gjøre den perioden så kort som mulig og stimulere de mulighetene omstilling gir. For å sikre vår konkurransekraft må vi derfor utvikle et nytt næringsliv. Vi trenger et næringsliv som er mer kunnskapsbasert, eksportrettet, produktivt og miljøvennlig, sier Breivik.

 

 

En kommentar til “Venstre foreslår stort ROT-fradrag

  1. Dette er å gi med den ene hånden mens man tar med den andre. Venstre foreslår samtidig å fjerne de 250 millionene som Enova i dag har øremerket mot husholdningene. Så den reelle økningen er bare 20 millioner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *