Tvert imot opplever vi en markant nedgang i antall konflikter, sier forsikringsselskapet. (Illustrasjon: Protector Forsikring)

Økt konfliktnivå i boligmarkedet?

Forbrukerrådet har tidligere referert til at 1 av 5 boligsalg ender i konflikt, og at konfliktnivået stadig øker. Dette er ikke riktig, sier Protector Forsikring.

Protector Forsikring har en markedsandel på over 50% av eierskiftemarkedet, og våre fakta baserer seg på flere enn 435.000 solgte eneboliger i perioden fra 2004 til 2014.

80% av boligselgerne tegner eierskifteforsikring. Dette er en forsikring som dekker selgers ansvar for skjulte feil og mangler, som oppdages i etterkant av transaksjonen. I løpet av de siste 11 årene, er antall henvendelser/skademeldinger redusert med hele 36%.

Hva er egentlig en konflikt?

En henvendelse/skademelding til oss er ikke en konflikt. Dette er å anse som en forespørsel, eller en reklamasjon. Ved en henvendelse vurderes det om saken er dokumentert tilstrekkelig til å konkluderes på.

27% viser seg å ikke ha noe grunnlag for en avgjørelse. I de resterende tilfellene (73%) gjøres det en vurdering, som enten resulterer i et tilbud eller et avslag. 82% av disse avgjørelsene aksepteres, og oppgjør finner sted.

De som ikke aksepterer avgjørelsen, kommer i kategorien vi definerer som konflikt. Dette representerer 1,8% av alle eierskifteforsikringene. Her er kjøper uenig med selskapets avgjørelse, og en ny vurdering foretas ettersom mer dokumentasjon fremskaffes.

De fleste konfliktene avsluttes før rettssystemet og klagenemnd; kun 0,8% av henvendelsene løses i rettsapparatet.

Dette gir et reelt konfliktnivå i dagens boligmarked på under 2 av 100; noe som er betraktelig lavere enn det som fremstilles i mediebildet. Vårt mål er å få denne andelen ytterligere ned, og vi ser at det hovedsakelig er tre faktorer som kan bidra til dette: 1) Forskrift om standardiserte avskrivnings- og levetidstabeller for utvalgte bygningsdeler. 2) Bedre kvalitet på, og økt bruk av, ny tilstandsrapport. 3) Et felles kvalitetsløft i takstbransjen.

 

Høyere konfliktnivå i Danmark

Konfliktnivået i det danske boligmarkedet blir ofte fremstilt mye lavere enn i det norske. For eksempel hevdes det at konfliktnivået i rettssystemet der de senere årene er redusert med så mye som 80%. Her har man imidlertid glemt å ta i betraktning at den danske klagenemnda har tatt over store deler av rollen til rettssystemet.

Antall konflikter er ikke blitt redusert, men flyttet fra rettssystemet til klagenemnda.

For å skape et korrekt bilde av klagenivået i offentlige organer, må vi sammenligne summen av saker i klagenemnda og i rettssystemet, i begge land.

Da ser vi at 1,14% av henvendelsene i Danmark havner i klagenemnda/rettssystemet, mot 0,8% i Norge. Dette bildet har vært stabilt de siste årene.

Av: Sverre Bjerkeli, adm. direktør og Merete Bernau, direktør eierskifteforsikring.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *