Bortsett fra gulv og etasjeskille som er i betong, er prisvinneren bygget med tre fra innerst til ytterst og har en av landets største fagverkskonstruksjoner av takstoler. (Foto: Jan Vidar Martinsen Jensrud)

Almenningstråkket er årets trebyggeri

Byggevarebutikken på Gran i Hadeland vant for omfattende og nyskapende bruk av tre. Referanseprosjektet får også ros for sine effektive løsninger.

Det ble en stor kveld for vinnerne da Treteknisk og TreFokus delte ut årets trebyggeri 2014 på Byggedagene.

Les også: Fikk byggevarebutikken over fra betong til tre

Trebruk lønner seg

I løpet av årene som prisen har blitt delt ut, har trebruken innen større byggeprosjekter økt i hele landet. Tre tas i bruk på nye måter, både fordi det er bedre for miljøet og fordi prosjektene lønner seg for byggherrene.

Dette har årets vinnerbygg klart i aller høyeste grad.

Almenningstråkket

Forhistorien til årets trebygg 2014 begynte allerede i 1992, da skogeierne i Gran Almenning startet salg av byggevarer. Tre år senere meldte man seg inn i Maxbo og etterhvert gikk salget så godt at det ble behov for nye og større lokaler.

Du kan lese mer om byggeprosessen her.

Juryen gratulerte Almenningsbestyrer Knut Narvestad, Miljøbygg AS, BAS Arkitekter, HR-prosjekt AS og andre med innsatsen. Bygget har blant annet bærende konstruksjoner fra Moelven Limtre, som også gledet seg over prisen.

Fagverk takstolene har spenn opptil 23 meter. (Foto: Per Bjørn Lotherington)
Fagverk takstolene har spenn opptil 23 meter. (Foto: Per Bjørn Lotherington)

I sin begrunnelse for prisen la juryen vekt på at prosjektet kjennetegnes ved en omfattende trebruk med fokus på variert bruk av tre, at det har vært benyttet innovative prosesser knyttet til utvikling av prosjektet, at det har økonomisk og materialmessige effektive løsninger og er robust i forhold til bruk og levetid.

Referanseprosjekt

Et av hovedgrepene er bruk av bunta takstoler fra Pretre AS i Gausdal til byggets pulttak- og salttakskonstruksjoner. Opptil ni takstoler er buntet og skrudd sammen for å klare spennvidder på opptil 23 meter samt brannkravene. Takstolenes gode brannegenskaper gjorde at man valgte å hvitbeise takstolene og la de være synlige i store deler av bygningsmassen.

Nye treløsninger er tatt i bruk og det har vist seg at man har oppnådd et prisgunstig og tiltalende bygg. I tilknytning til utvikling av prosjektet er det også kjørt et utviklingsprosjekt som er finansiert av Trebasert Innovasjonsprogram/Innovasjon Norge.

Diplomet presenteres av Jørn Brunsell fra Treteknisk til (fra venstre) Knut Narvestad (Gran Almenning), Jan Høiby (Miljøbygg), Torstein Johnsrud (Gran Almenning) og Tom Stubberud (HR-Prosjekt). (Foto: Treteknisk)
Diplomet presenteres av Jørn Brunsell fra Treteknisk til (fra venstre) Knut Narvestad (Gran Almenning), Jan Høiby (Miljøbygg), Torstein Johnsrud (Gran Almenning) og Tom Stubberud (HR-Prosjekt). (Foto: Treteknisk)

Bygget er oppført med Miljøbygg AS som hovedentreprenør med samspillskontrakt som entrepriseform med en målsum som øvre pristak og der en evt. besparelse fordeles på partene.

Total byggesum kom på ca kr 97,5 mill, noe som gir en byggekostnad på kr 10.200 pr m2.  Dette er inklusiv all nødvendig teknisk infrastruktur som heis, rullebånd, løftebord for varer, ventilasjon, el., porter og dører, SD-anlegg mv. Av dette er ca kr 4,0 mill oppfylling av tomt og andre såkalte ikke avskrivbare tomtekostnader.  Ca kr 2 mill. er pælekostnader.

Bygget er et plassbygd trebygg med bærekonstruksjon i limtre og sammensatte takstolpakker. Veggelementer er produsert i jigg på byggeplass og det har gått med ca 1.200 m3 trelast, herav ca 4.000 m2 utvendig kledning.

Totalkostnad trelast og trekonstruksjoner er på ca kr 8 mill.  eller om lag 8 % av byggekostkostnadene.

 

Foto bygg: Jan Vidar Martinsen Jensrud Foto ANS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *