Krav om sikkerhetsglass i dører og vinduer i 1. og 2. etasje foreslås tatt tilbake. (Illustrasjonsbilde)

Trevaren tilfreds med TEK10-forslag

– Forslagene som berører oss vil bidra til en tydeligere og enklere forskrift. Dette er vi svært tilfreds med, sier direktør i Norsk Trevare Ivar H Hansen.

Kommunal – og moderniseringsdepatertementets forslag til endringer i byggteknisk forskrift (Tek 10), faller i smak hos Norsk Trevare.

Tydeligere og enklere

For vinduer blir det krav om sikkerhetsglass i bolig i alle etasjer, ved glass lavere enn 80 cm. Dette er samme krav som var gjeldende fra 2010, men som ble fjernet i 2013.

Norsk Trevare var blant de som var svært kritisk til lemping av kravene i 2013, så vi er fornøyde med at disse kravene nå er tilbake, sier Hansen i en pressemelding.

Ivar H Hansen, direktør i Norsk Trevare.
Ivar H Hansen, direktør i Norsk Trevare.

Når det kommer til dører, foreslår departementet at åpningskraften økes fra 20 N til 30 N.

I resten av EU er kravet på 30 N, og en tilpasning til gjeldene regler i Europa, vil bidra til en enklere og mer kostnadseffektiv byggeprosess, så dette ser foreningen svært positivt på.

Også trappeprodusentene blir berørt av endringsforslaget; Det er forslått å endre forskriften som gjelder trapperekkverk (§12-17). Departementet har foreslått en presisering av paragrafen; at rekkverkhøyden skal være min 0,9m på repos og hvileplan.

Denne paragrafen har tidligere vært oppfattet som noe ullen, så en tydeliggjøring av denne er gledelig for såvel trappeprodusenter som byggherrer, avslutter Norsk Trevare.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *