Kravet om snusirkel foreslås redusert, men skal kun gjelde for et soverom/bad i boligen. (Illustrasjon Statens kartverk).

Vil redusere krav til tilgjengelighet

Regjeringen sender nå forslag til forenklinger i byggteknisk forskrift på høring, med to alternativer for å redusere kravene om tilgjengelighet.

– Vi vil gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger, slik at flere kan få muligheten til å komme seg inn i boligmarkedet og eie sin egen bolig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forslaget er nå sendt ut på høring, der høringsfristen for regjeringens nye forslag er 1. september. Regjeringen tar sikte på å innføre det nye regelverket fra 1. januar neste år.

Tar av tilgjengelighet

– Vi vil  gi boligbyggere større fleksibilitet ved utforming av boliger. Endringene skal legge til rette for lavere byggekostnader og økt byggeaktivitet, sier ministeren.

-Det er særlig i bestemmelsene om tilgjengelighet i bolig og uteareal som vi nå foreslår endringer. – Det er mange hensyn å ta. Prinsippet om tilgjengelighet ligger fast, men vi foreslår å lempe noe på kravene. Det er spesielt viktig for mindre boliger hvor vi kan få en bedre utnyttelse av arealet, sier Sanner.

Regjeringen håper at forskriftsendringene bidrar til mer innovasjon og  økt fleksibilitet i planlegging og utnyttelse av boliger og uteareal. Samtidig har vi lagt vekt på prinspippet om universell utforming og tilgjengelighet, sier statsråden.

To veier

Sanner ser to alternativer for endringen av tilgjengelighetskravene.

– Det ene er at man på de aller minste leilighetene under 50 kvadratmeter sier at halvparten skal være med dagens krav, og halvparten kan bygges med unntak fra disse kravene. Da får man flere tilgjengelige boliger hvert eneste år, og får også ned prisene på de minste, sa kommunalministeren. Dette blir det såkalte Unntaksalternativet.

Løsning nummer to kalles for Reduksjonsalternativet og innebærer reduserte krav for alle boliger som omfattes av kravene. Blant annet skal kravet til snusirkel kun gjelde i ett rom med samme funksjon, og kravet reduseres fra 1,5 meter til 1,4 meter.

I tillegg fremmes det forslag om å fjerne krav til universell utforming av felles uteareal der det ikke er heis, og redusere krav til stigning for adkomst til bolig.

Modernisering?

Allerede har flere interesseorganisasjoner varslet at endringene ikke er positive for deres medlemmer. Norges Handikapforbund sier at Sanners forslag vil gjøre livet vanskeligere for folk, ikke bare for funksjonshemmede.

– En ting er rullestolbrukere, en annen ting er småbarnsforeldre som har behov for å plassere en barnevogn eller ha plass til stellebord. De får også en mye vanskeligere situasjon, mener forbundsleder Arne Lein.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) vil bare akseptere den første løsningen.

– Går regjeringen inn for det andre alternativet, der krav til tilgjengelighet vil reduseres for alle boliger, vil det bli vanskelig å kalle Sanner en moderniseringsminister, sier generalsekretær Liv Arum i FFO.

– En slik reduksjon vil få store konsekvenser – ikke bare for mennesker som bruker rullestol, men også andre som opplever å bli bevegelseshemmet en kortere eller lengre periode i livet, tilføyer Arum.

Får kostnadene ned

Byggenæringen er derimot positiv til forslaget. Administrerende direktør i Selvaag Bolig, Baard Schumann sier til Aftenposten i dag at kostnadene vil gå ned om Sanners forslag tas til følge.

– Her har regjeringen lyttet til innspill, mens den forrige regjeringen var fastlåst i prestisje. Dette vil gjøre det billigere å bygge, sa Schumann. Han mener at forslaget om redusering av snusirkel til 1,4 meter er forsiktig.

– I Sverige er kravet 1,3 meter. Vi håper regjeringen legger seg på «svensk nivå», sa direktøren til Aftenposten.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *