Bygg moduler til riktig pris, så kan vi snakkes

Finnes det en norsk modulprodusent som kan garantere leveranse av mellom 300 og 500 enheter årlig med riktig kvalitet og til en konkurransedyktig pris, kan Selvaag Bolig være interessert i kontakt.

Det lovte prosjektdirektør Ole Petter Haugen i Selvaag Bolig på et seminar i Oslo i morges.

Han forklarte at Selvaag Bolig har valgt å satse på bygging med moduler fordi det gjør selskapet i stand til å levere boliger til en pris folk har råd til, slik Selvaag har hatt som mål helt siden Olav Selvaags start for over 60 år siden.

– Med denne produksjonsmåten, kan vi faktisk realisere flere prosjekter som ikke ville blitt noe av om vi skulle plassbygd, utdypet Haugen.

 

En time kvadratmeteren

I mer enn 12 år har Selvaag Bolig bygd med importerte moduler. Målet er å bygge omkring 500 enheter med moduler årlig framover. Montering og ferdiggjøring er overlatt til modulleverandørene etter at selskapet solgte ut sin entreprenørvirksomhet for et par år siden.

Modulene skal være så ferdige som mulig for å få kort produksjon på byggeplass. Det er avgjørende for at prosjektene skal bli lønnsomme.

– Ferdiggjøring på byggeplass bør begrenses til en time per kvadratmeter bolig, sa Haugen til forsamlingen av norske byggevareprodusenter, leverandører, organisasjoner og myndigheter på seminaret.

 

Økende import

I 2012 ble det importert 1.000-1.200 komplette modulbaserte hus til Norge. I år med en prognose på igangsetting av 25.000 boliger totalt, kan importen kanskje bli ca. 1.000, anslo Kåre Elnan på seminaret.

Han la fram Prognosesenterets rapport om element- og modulimport til Norge, og viste at importen øker med økende nybygging.

Totalt er det beregnet at importen av elementer, moduler og byggevarer beløp seg til 4 milliarder i 2012. Det er en kraftig økning fra 1,4 milliarder siden 2002.

Sverige, Estland og Litauen er de største utenlandske leverandørene.

 

Mangler miljøperspektiv

heidi_kjelland_treindustrien
Heidi Kielland, adm. dir. i Treindustrien.

– Boligbygging som henter moduler fra utlandet, ser utelukkende på pris, og det snakkes ikke noe om miljøhensyn, poengterte administrerende direktør Heidi Kielland i Treindustrien da hun oppsummerte seminaret.

– Norsk trelasteksport øker kraftig, samtidig som importen av ferdige moduler øker. Det er ikke bærekraftig, og utarmer norsk byggebransje og lokal produksjon, påpekte hun.

Kielland tok til orde for krav om at også CO2-utslipp skal regnes med i transportkostnadene for at de skal bli reelle. Hun mente dessuten det må kreves av leverandørene at de tar ansvar for byggfagene gjennom lærlingordningen.

– Men dette må myndighetene stille krav om, markedet vil ikke være villig til å betale det det koster, sa hun.

 

Seminaret om import av byggevarer ble arrangert av flere foreninger i Byggenæringens Landsforening: Byggevareindustrien, Treindustrien og Trevareindustrien. Foreningene har også bestilt rapporten som Prognosesenteret la fram i møtet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *