Byggingen av Treet ved Puddefjordsbroen starter neste måned. Illustrasjon Knowit/ Artec Prosjekt Team for BOB

Slik bygges verdens høyeste trehus

I april starter byggingen av verdens høyeste trehus i Bergen. “Treet” vil bli 51 meter og 14 etasjer høyt.

BOBs nye høyhus Treet vil ligge i sjøfront like syd for Puddefjordsbroen, og vil bestå av 62 to- og treroms leiligheter. 32 leiligheter er solgt, og det er nå gjort vedtak om å starte med grunnarbeid neste måned.

Montasje av byggmoduler vil starte opp til høsten og prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 2015.

– Ikke bare blir det verdens høyeste trehus med sine 14 etasjer, det representerer også en ny måte å bygge høyhus på. Vi har hatt Treet på tegnebrettet lenge, og gleder oss over at prosjektet nå blir realisert, sier prosjektleder Ole Kleppe i BOB.

I Bergens Tidende kan du se en god grafisk fremstilling av oppføringen av Treet og Byggmesterens tidligere artikkel om Treet er fortsatt intressant.

Ny byggemetode

Bygget vil bli konstruert av limtre i kombinasjon med prefabrikterte moduler som fraktes med båt til Damsgårdssundet, og monteres på byggeplassen.

– Bygget blir dessuten forsterket med to unike “poweretasjer” i limtre som styrker strukturen, og gir mulighet for å bygge så høyt, forteller prosjektleder Ole Kleppe i BOB. Konstruksjonen og materialvalget gjør at høyhuset vil være like stabilt og vel så brannsikkert som et vanlig høyhus i stål og glass.

Treet får en "regnfrakk av glass”. Illustrasjon BOB
Treet får en «regnfrakk av glass”. Illustrasjon BOB

Tradisjonelt og moderne

Leilighetene i Treet blir lyse og moderne, og bærekonstruksjonen i tre være synlig stort sett hvor du snur og vender deg – i og utenfor huset.

– I tillegg til både beliggenhet og det unike bomiljøet langs Damsgårdssundet, vil Treet med sine synlige bærekonstruksjoner i limtre skape en helt unik gjennomgående “look” gjennom hele bygget, sier Kleppe.

Treteknikk i høyden

Trehuset er basert på bærekonstruksjoner i limtre og leiligheter bygget som byggmoduler. Konseptet tar utgangspunkt i at byggmodulene stables i fire etasjer, og at det bygges to plattformer (i 5. og 10. etasje) som forankres til et bæresystem i limtre.

Plattformene i 5. og 10. etasje forsterkes med 3 m høye gitterdragere i limtre. Så stables nye byggmoduler i 4 etasjer. På denne måten kan det bygges 14 etasjer.

 

I enkelte leiligheter (poweretasjer) blir det synlig treverk inne i boligen. Illustrasjon BOB
I enkelte leiligheter (poweretasjer) blir det synlig treverk inne i boligen. Illustrasjon BOB

Ikke som et tre i vinden

En av utfordringene med å bygge et trehus i 14 etasjer, er å hindre at bygget svaier ved sterk vind. Limtrekonstruksjonen er derfor forsterket med diagonale limtrestaver, samt at modulene kobles sammen med bæresystemet for å dempe svingninger i konstruksjonen.

For å beskytte bærekonstruksjonene i limtre vil bygget få innglassede balkonger på to sider. Dette vil gi bygget en helt særegen arkitektur, der limtrekonstruksjonene vil være synlige på innsiden av fasadeglasset. Gavlveggene blir fóret ut og isolert.

Dette gir mulighet for at prosjektet kan bygges som et passivhus, noe som ytterligere styrker prosjektets profil som et miljøbygg. Prosjektet er innvilget støtte fra Enova for å bli bygget som et passivhus.

Trevelig

Prosjektet planlegges med to typer leiligheter, 2-roms leiligheter på 43 m2 og 3-roms leiligheter på 64-66 m2. Leilighetene i 5. og 10. etasje blir tilpasset til bæresystemet, slik at disse blir litt mindre. De fleste leilighetene får egen balkong. I tillegg får bygget takterrasser på toppen av bygget, i 13. og 14. etasje.

I 9. etasje blir det dessuten et felles treningsrom, med nydelig utsikt over byen og fjorden. Mot sjøen planlegges havnepromenade og båthavn, mens det mot Damsgårdsveien etableres et grøntareal med flotte solforhold.

I sokkeletasjen, som utføres i betong, blir det parkeringsanlegg og boder. Hele prosjektet vil få boligsprinkling.

 

Treet sameie får felles treningsrom med utsikt. Illustrasjon BOB
Treet sameie får felles treningsrom med utsikt. Illustrasjon BOB

Pilotprosjekt

BOB ønsker at prosjektet også skal være et pilotprosjekt for industrialisering av byggeprosessen. Det legges derfor opp til stor grad av prefabrikasjon, både med byggmoduler og bærekonstruksjoner i limtre. Også dekker i korridorer, trappekonstruksjoner, balkonger, sjaktvegger og heissjakt planlegges som prefabrikerte enheter, for å redusere montasjetiden på byggeplass.

Kvaliteten på de enkelte produktene bedres ved at de er fremstilt innendørs i fabrikk, i tørre og tempererte omgivelser. Samlet sett forventes dette å gi et bedre sluttresultat.

Slik begynte det

Idéen til et høyhus ved Puddefjordsbroen ble lansert av arkitekt Geir Brekke ved arkitektkontoret Lund & partnere i 2005, i forbindelse med reguleringsarbeidet for tomten. Prosjektet er senere utviklet av BOB til å bli Verdens høyeste trehus.

Rune B. Abrahamsen i Sweco AS har hatt en sentral rolle, og blant annet utviklet bæresystemet og bruk av moduler, i samarbeid med Artec Prosjekt Team.

Underveis i utviklingen av prosjektet har BOB vurdert ulike modeller for et høyhus i tre, blant annet bruk av elementer i massivtre. Dette er en modell som er benyttet både i Sverige (Växsjö), London (Murray Grow) og en rekke steder steder i Østerrike.

Konklusjonen er at kombinasjonen av byggmoduler og et bæresystem i limtre gir de beste forutsetningene for å lykkes med prosjektet.

 

Disse er med i utviklingen av Verdens Høyeste Trehus:

Byggherre: BOB Eiendomsutvikling AS

Arkitekt: Artec Prosjekt Team AS

Rådgiver byggeteknikk brann, akustikk, tekniske fag: Sweco AS

Leverandør limtrekonstruksjoner: Moelven Limtre AS

Leverandør byggmoduler: Kodumaja AS

I tillegg har Trefokus AS, Treteknisk Institutt og NTNU bidratt med faglige innspill i utviklingen av prosjektet. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *