Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

God planlegging i BIM

– Så snart et byggeprosjekt krever en viss mengde planlegging, er BIM (bygningsinformasjonsmodellering) et fantastisk redskap, også ved rehabilitering og tilbygg, mener Odd Arvid Bjørnstad.

Byggmester og BIM-tekniker Bjørnstad som leder Bjørnstad Bygg forteller at kunder på nybygg kan få hele prosjektet visualisert som om det er en interaktiv reklamebrosjyre man beveger seg rundt i. Dette gjør det lettere å se på alternativer, endre  planløsninger og flytte vegger. Noe som selvfølgelig øker forutsigbarheten, tilfredsheten med det ferdige huset og på lengre sikt livskvaliteten for dem som skal bo i det. Dessuten hjelper den digitale tredimensjonale modellen ansatte og underleverandører med å renske bort alle byggets barnesykdommer, det blir mindre rom for misforståelser og bygningsmessige inkonsekvenser.

 

Også på tilbygg

Bjørnstad bruker mye tegning også ved tilbygg og garasjer.
– Også når det kommer til tilbygg, synes kundene det er interessant å se hvordan resultatet kommer til å bli. Den digitale tredimensjonale skisse kan de kan laste ned på egen computer. Den kan de snu og dreie på,  og dermed få se det planlagte bygget eller tilbygget fra forskjellige vinkler som de måtte ønske.

– Når de får se det tredimensjonalt på denne måten, hender det at de vil gjøre noen endringer fordi de ser at det likevel ikke var helt sånn de hadde tenkt seg det. Både for oss og for dem er det bedre om de oppdager dette før vi er kommet i gang, understreker Bjørnstad.

Perspektiv 2_n

Lønnsomt i bruk

Han mener det er lønnsomt å bruke BIM-teknologien på alle nybygg, og på de fleste rehabiliteringer og tilbygg som er omfatter mer enn å skifte kledning og etterisolere med fem cm..

– Du kunne vel oppnå det samme med tredimensjonale tegninger, uten å knytte det til BIM?

– Ja, men da ville vi gått glipp av det vi kan få ut av en modell så som arbeidstegninger, lister over mengder, lister, dører og vinduer som trengs til tilbygget.

– Er ikke BIM fordyrende for prosjektene?

– Nei, ikke sånn som vi bruker det fordi vi får utnyttet teknologien til lett å ta ut lister som vi også ellers måtte ha, men som ville kreve ekstra arbeid å lage.

 

Venter neste utvikling

Bjørnstad er en særdeles engasjert BIM-bruker, og ser at teknologien fortsatt har forbedringspotensial. Han ser fram til videreutvikling av teknologien som blant annet vil kunne føre til dokumentasjon av FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold), kvalitetssikring og HMS.

 

Effektive prosesser

Byggmester og BIM-tekniker Bjørnstad bruker i dag lengre tid på prosjekteringsfasen enn han gjorde tidligere. Og det lønner seg, mener han. Spesielt når det kommer til tegninger, målinger, terrengplassering og byggesøknader, er verktøyene effektive og tidsbesparende hvis prosjektene er store nok. Men de minste prosjektene, går de heller «rett på», uten denne modelleringen.

 

Venter på kollegene

– En av de tingene som virkelig begrenser oss – og nytten vi kunne hatt av åpenBIM – er at underleverandørene ikke har kunnskap og verktøy til å berike eller benytte seg av en digital modell.  Hadde for eksempel elektrikerne og rørleggerne kunnet hente ned og brukt BIM i sitt praktiske arbeid ute på byggeplassen, vil det spart hvert enkelt prosjekt for store penger og antakelig hevet både kvalitet og design. Det er for eksempel i dag enkelt å simulere hvordan det enkelte lyspunkt vil fungere. Hva som lyses opp og hva som blir liggende i skygge. Når det er sagt, tror jeg stadig flere lukter på teknologien og så smått begynner å orientere seg i de mange mulighetene som finnes. Mange av de større entreprenørene er jo også i gang med å bruke dette verktøyet, sier Bjørnstad.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *