Alle byggeplasser i Oslo må drive fossilfritt

Byrådet vil instruere Plan- og bygningsetaten om å kreve utslippsfrie byggeplasser når nye områder skal reguleres i Oslo, med hjemmel i Forurensningsloven.

Endringer i byggherreforskriften

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en rekke endringer i byggherreforskriften som trer i kraft 1. januar 2021.

Advarer mot GPS-tyver på byggeplassen

Antall målrettede grove tyverier av GPS/kjørecomputere fra arbeidsmaskiner har eksplodert. Nå advarer politiet igjen mot omreisende bander som oppsøker byggeplasser landet rundt.

Enorm fasadejobb i Solheimslien

Blokkene i Solheimslien borettslag i Bergen er oppgradert til lavenergiklasse 1 med fasadeisoleringssystem fra Rockwool.

Økt trebruk kan redusere CO2-utslipp drastisk

Trebruk kan spille en avgjørende rolle i Danmarks mål om å redusere sitt CO2-utslipp med 70 % innen 2030. Dette bekreftes av en ny, uavhengig rapport utarbeidet av Rambøll.

Klimanøytralt kontorbygg i tre

Örebro kommune ville ha bærekraftige nybygg i sentrum og lyste ut en fri arkitektkonkurranse. Vinneren ble kontorbygget «Korsningen» i massivtre.

Idékonkurranse om trevegger

Statsbygg lyser ut idekonkurranse om modulvegger i tre og inviterer til digitalt informasjonsmøte torsdag 17. september.

Maxbo og ProTre satser på spiler

ProTre fra Sunnmøre blir hovedleverandør til Maxbo av spiler og lanserer en løsning som skal gjøre spilepanel enklere.

Produkter

Smart og presis fuktmåler

Tramex CMEX5 er et nytt, smart og robust multiinstrument for måling av fuktighet uten perforering av underlaget.

Tømreren

Retter opp klassiske feil

I 2008 flyttet beboerne inn i 171 leiligheter på Hasle i Oslo. I år må fall, fliser og avrenning på 73 terrasser og balkonger rehabiliteres.

Reportasje

Et blikkfang i turskogen

DRAMMEN: – Å bygge den nye Stronghytta i massivtre er lærerikt og spennende, sier tømrermester Sverre Hannevold og prosjektleder Henrik Masch.