Lovende målinger av massivtrevegger uten isolasjon

Treteknisk har akkurat avsluttet målinger av varmetap i 250 mm massivtrevegger (KL-tre) i det nye kontorbygget til Borg Havn IKS i Fredrikstad. De oppfyller deler av energikravene i TEK17.

Holtes digitale byggesøknad er klar

I tett samarbeid med Boligprodusentene i Norge har Holte utviklet en komplett løsning som dekker hele søknadsprosessen. De første søknadene er allerede godkjent hos større kommuner.

Bygger Verksbyen med prefabrikkerte elementer

Om ti år skal det bo 5 000 mennesker i Fredrikstads nye bydel, Verksbyen. Nå reiser entreprenøren Arca Nova Bolig de fem første trehusene i fem etasjer med Metsä Woods Kerto LVL-elementer.

Lanserer ny profftrapp

– Vi så et behov for å utvide vårt sortiment robuste trappestiger med stor plattform, sier produktsjef hos Wibe Ladders Anton Løvgren.

Vil vende på vindusvaner

Tømrer Nils Jacobsen i Follohus har montert vinduer i 30 år. Lisbeth Otternes i NorDan har flere forslag til hvordan han og andre kan gjøre det enklere og enda bedre.

Verneverdige bygg kan bli en bærekraftig ressurs

En ny forskningsrapport fra SINTEF og NIKU viser at metoder for å oppnå bærekraftige nybygg også kan fungere godt ved restaurering og oppgradering av eldre, verneverdige bygninger.

– Fjern formuesskatten på arbeidende kapital

– Vi må ha et skatteregime som gjør det mulig å beholde kapitalen i bedriftene til ny teknologi, nytt produksjonsutstyr og oppgradering av de ansattes kompetanse, skriver 269 bedrifter i et opprop fra NHO.

Reisverk – gammel metode i ny drakt

Den gamle byggeteknikken reisverk har fanget tømrer Dyre Rosvoll Bystads interesse. Han vil bygge hytter med metoden og samtidig spre kunnskap om den.

Fullt hus for flate tak

Mange byggmestere og håndverkere på Østlandet sluttet tidlig for å rekke foredraget til fagkonsulent Øivind Ørnevik i Byggmesterforbundet.

Lite våningshus får stor arkitekturpris

Et lite våningshus på Rennesøy ved Stavanger er ett av fire byggverk som torsdag kveld ble tildelt en av Norges fremste utmerkelser til arkitektur og byggeskikk.

Bygger miljøvennlige batteriboliger

Med 1,4 millioner i Enova-støtte reiser Binde Gruppen tyve fremtidsrettede leiligheter utenfor Steinkjer i Trøndelag. Store og smarte batterier i hver bolig er en viktig del av løsningen.

Samlet 180 lærlinger til fagdag

På Opplæringskontorets store fagdag lærer tømrerlærlinger om tømrerfagets historie, ansvar for egen arbeidsplass og skattemoral.

Produkter

Vinduskjøpere må svare for seg

Miljødirektoratet har startet dokumenttilsyn hos 27 virksomheter for å finne ut om de har betalt miljøvederlag for nye vinduer.

Reportasje

Byggeplasser nesten uten papir

Tømrerne i Bygg-Team AS i Elverum finner tegningene og dokumentene de trenger på smarttelefonen. I flere år har byggeplassene deres vært nærmest frie for papirer.