Skole på byggeplass: En annen læremetode

– Elevene skal gjennom den samme læreplanen som alle andre, men vi tilbyr dem annen måte å lære på. Samtidig tilbyr Veidekke praksisplass til de som består, sier Asle Hermansen, leder for Skole på byggeplass.

– Når de er ferdige her, er de fullverdige elever fra VG2 som alle de andre som går på videregående. De har lik læreplan som alle andre, vi bare legger opp fagene annerledes, forteller Hermansen.

Skole på byggeplass har lokaler ved Eventyrtunet på Lørenskog. Undervisningen foregår i brakker og kombineres med praksisundervisning rett utenfor døra.

– Vi gleder oss til hver dag på skole på byggeplass, forsikrer fire av elevene, (f.v.) Piotvek Greska, Pål Werner Bredesen, Stefan Sørlie Oure og Daniel Sørensen.

Skole på byggeplass samarbeider med Jessheim videregående skole som har ansvar for fellesfagene; matte, naturfag, norsk, gym og samfunnsfag. Hver mandag drar faglærere til brakkene for at elevene skal få den samme opplæringen som de som går ved videregående skole.

Les også: En ny sjanse

Mangler konsentrasjon

Hermansen forteller at enkelte i prosjektet har gjort fire forsøk med videregående skole.
– Det er konsentrasjonen som er et problem for mange. Det er også det vi fokuserer på her. De som har hoppet av fire ganger, er et større ansvar enn den gjennomsnittlige eleven, forteller Hermansen.

Å samle 20 elever som alle har hoppet av videregående skole eller ikke begynt i praksis, kan være en utfordring. Hermansen tenker mye på hvordan han skal dra elevene i riktig retning.
– Jeg har stor tro på disse guttene, og jeg er glad for at vi kan gi dem en sjanse til, til å komme på rett spor.
Han mener at mange trenger en annen form for læring enn det som brukes i videregående skoler.
– For mange fungerer det ikke å sitte i et klasserom og følge med på en tavle. Noen må ut og jobbe med fysisk arbeid.
Hermansen har klart å skaffe guttene oppdrag som å bygge skur og småhytter for at de skal få være med på et prosjekt fra begynnelse til slutt og se hvordan det foregår.
– Det er selvsagt morsomt for dem å lage noe som ikke skal rives ned. Det gir mange en ansvarsfølelse og det er positivt.

Skeptiske til de yngste

Skole på byggeplass i Akershus tilbyr plass til de mellom 20 og 23 år, det vil si at de skal gjennom Vg2. Oslo vil derimot tilby plass til de fra 16 til 21 år, slik at de begynner med Vg1.
– Vi var skeptiske til at de bare er 16 år når de skal delta i dette prosjektet. Vi synes det er greit at de er myndige når vi slipper dem ut på en byggeplass, sier Hermansen.

I Akershus må guttene gjennom et intensivkurs for å gjøre ferdig Vg1.
– Vi vil gi elevene en god grunn til å lære matematikk. Matte og naturfag hører til byggfag. Argumentasjonen på vår side for at elevene skal forstå at de trenger disse fagene i arbeidshverdagen.

Noen er selvgående

Hermansen forteller at de vil utplassere de som er mer selvstendige enn andre,  slik at de kan lære på sitt eget nivå.
– Det er viktig at de som er klare for å prøve seg i arbeidslivet, skal bli utplassert i et av Veidekkes prosjekter, slik at de kan få slippe å vente på andre som kanskje ligger bak dem i læreprosessen.

Les også: En ny sjanse

 

Fakta: Skole på byggeplass

Startet første gang i 1997 av storentreprenøren Veidekke.
Nå finansieres den av Akershus fylke og Oslo kommune, en klasse med ca. 20 elever i hvert fylke.
Tiltaket er fortrinnsvis for dem som har hoppet av videregående skole i alderen 18 til 23 år i Akershus og 16 til 21 i Oslo.
Opptak etter en intervjurunde. I år var det 60  søkere til plassene på skolen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.