Mange feil ved prosjektering og utførelse på svenske byggeplasser fører til ulykker og i framtida også fuktskader og dårlige energiløsninger. (Illustrasjonsfoto)

Slakter svensk byggteknikk

– Sverige holder på å utvikles til et byggteknisk u-land, mener fire svenske professorer som er alvorlig bekymret etter en rekke større og mindre ulykker i byggebransjen de senere år. Nå etterlyser de handling fra regjeringen.

Det var i et debattinnlegg i Dagens Nyheter i går at de fire professorene, som selv har vært med å utdanne de svenske byggteknikerne, gikk ut og pekte på at årsaken til flere kollapser er elementære feil ved enkle byggtekniske løsninger.

 

Tålte ikke snølast

De fire viser til flere eksempel, blant annet en feilberegnet stålbjelke med I-profil som brast og førte til et dødsfall i Kista utenfor Stockholm i 2008. Samme år raste en støpeform på Gothiabanen og to personer omkom.

Snøvinterne 2009/10 og 2010/11 ga flere hundre tak etter for snømengdene. Lekfolk trodde det skyldtes ekstremvær, men i praksis viste det seg at grove konstruksjonsfeil ble avslørt. Hadde takene vært bygd riktig, skulle de klart snølasten.

I mai i år raste hele bygningskroppen på et treetasjes hus i Ystad. Til alt hell skjedde det om natten, slik at ingen mennesker ble skadd. Forrige uke raste taket på en fotballhall under bygging, og en bygningsarbeidet ble hardt skadd.

 

Mer kontroll

Slike hendelser burde ikke inntreffe i et utviklet land som Sverige, skriver de fire professorene. Undersøkelsene i ettertid viser nesten alltid at det er gjort grove feil i planleggingen eller utførelsen.

De fire tror at en grunn til ulykkene kan være byggeprosessen med altfor mange innblandet og en pulverisering av ansvar. Avreguleringen av samfunnets kontroll og overvåking av byggingen for 20 år siden, har også hatt vesentlig betydning.

Nå vil de fire professoren fra anerkjente universitet og høyskoler ha uavhengige granskninger fra kvalifisert tredjepart og bedre dokumentasjon av stabilitet og bæreevne. Hvis aktørene vet at deres arbeider vil bli ettergått av profesjonelle, tror de fire at byggeselskapene vil sikre seg kompetent personale ved gjennomføringen av prosjekter.

Les hele innlegget i Dagens Nyheter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *