Brannstige med utfellbare trinn – og bøyle

Brannstiger som skal brukes som ekstra rømningsvei fra boliger, må ha ryggbøyle, ifølge veiledningen til teknisk forskrift. Dette er en skjerping som følger av veiledningen til de siste tekniske forskriftene, og mange boligeiere og byggmestre er fortvilte over dette, forteller Kjetil Engvoldsen som leder Sørlandsstigen i Larvik.

Han har nå grublet seg fram til en løsning på problemet. Patentsøknad er sendt for en ny stigetype som også har utfellbare ryggbøyler. Stigen er planlagt satt i produksjon  med første levering i september/oktober i år.

– Inntil jeg kom fram til den løsningen som vi nå har patentsøkt, kunne det se ut til at de gamle og mer skjemmende silostigene var eneste alternativ til slike rømningsveier, sier Enevoldsen.

– Boligeiere synes jo lite om å ha en silostige opp langs veggen når de har tenkt seg den diskrete metallista på 10×10 cm som vår stige ser ut som før den felles ut til bruk, legger han til.

Brannstiger i 10 år

Sørlandsstigen har produsert utfellbare brannstiger i Larvik siden 2002. Fire til fem årsverk er sysselsatt i virksomheten som eies og ledes av Kjetil Andre Engvoldsen.

Brannstigene fra Sørlandsstigen har teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk, og satser på  godkjenning også for den nye stigetypen. Karlsen Maskinering i Skien har bidratt med utvikling av den nye stigen, og kommer til å være leverandør til produksjonen.

Forskrift og veiledning

Det er i   veiledningen til teknisk forskrift det heter at det må være ryggbøyle til stiger som brukes som rømningsvei. I forskriften, § 11-13.3 heter det følgende om rømningsvei:

«Brannceller som består av flere etasjer, eller har mellometasje, skal ha minst én utgang fra hver etasje. I byggverk i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan utgangen fra disse planene, utenom inngangsplanet, være vindu som er tilrettelagt for sikker rømning.»

I veiledningen heter det «om preaksepterte løsninger»

«1) I byggverk i risikoklasse 1, 2 og 4 kan utgangen være rømningsvindu som har underkant til og med 5,0 m over planert terreng, eller til og med 7,5 m over planert terreng dersom det er atkomst til fastmontert stige med ryggbøyler. Ved større høyder må det være atkomst fra rømningsvindu til utvendig trapp. Stige eller trapp må ha avstand minimum 2,0 m fra vindu, eller være skjermet mot flammer og strålevarme.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *