Praktisk håndbok i våtrom

Det nye kursopplegget for våtrom som Byggmesterforbundet og Norske Murmestres Landsforening (NML) lanserte sist høst, følges nå opp med en praktisk håndbok.

Det nye kursopplegget er rettet inn mot utførende håndverkere og de bedrifter som utfører denne type oppdrag. Kursopplegget innbefatter kurs for fagarbeideren og et eget kurs for prosjektledere.

Som en del av kurspakken, er det utarbeidet en praktisk håndbok som lanseres i disse dager. Håndboken, som kun er tilgjengelig for kursdeltakerne, inneholder råd og veiledning kombinert med gode illustrasjoner og henvisninger til gjeldende teknisk forskrift (TEK 10). Boken er i A5-størrelse og med en papirkvalitet som gjør den vel egnet for å følge håndverkeren med ut på oppdragene.

Bakgrunnen for kurskonseptet er at det i markedet er for mange aktører som mangler den nødvendige bygningstekniske kompetanse. Det er avgjørende at de som bygger våtrom har kunnskap om konstruksjoner, bygningsfysikk og fuktutfordringer i våtrommet. De må derfor besitte den nødvendige kompetanse og være oppdatert på myndighetenes skjerpede krav.

Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) er laget som en praktisk gjennomgang for håndverker og prosjektleder. Her blir temaer som fuktmekanikk, konstruksjoner i mur og tre, membraner og gjennomføringer, belyst med gode skisser som viser de forskjellige oppbyggingene av våtrom.

Så langt har kursene fått meget god mottakelse og mange positive tilbakemeldinger fra de drøyt 250 deltakerne som har gjennomført kurset.

 

Les mer om det nye kurset her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *