Dag-Henrik Sandbakken ser for seg at eldre skal kunne bli boende i egen bolig også når behov for rullestol eller andre hjelpemidler skulle melde seg.

Krystallklar Sandbakken om tilgjengelighet

– Til dere som vil fire på kravene om tilgjengelighet vil jeg bare si: Dere kjemper en tapt sak.
Klarere kunne ikke statssekretær Dag-Henrik Sandbakken fortelle forsamlingen av ledere i Norske Boligbyggelag hva som gjelder når det kommer til kravene om universell utforming av framtidige bygg i Norge.

Boligsamvirket har, sammen med deler av byggebransjen, ivret sterkt for at kravene til tilgjengelighet som er gjort gjeldende for alle nye boliger som bygges her i landet, bare skal gjelde en mindre andel av boligene.

 

Vil bo hjemme

– Det er viktig at framtidas eldre, det vil si oss om noen år, får bo i eget hjem. Jeg tror de fleste godt voksne her vil bo hjemme når vi blir eldre, fortalte han forsamlingen på Boligsamvirkets boligpolitiske konferanse på Hotell Bristol i Oslo i dag.

Sandbakken registrerte at det fortsatt var noen som kjempet mot at kravene til universell utforming skal gjelde alle nye boliger, men han levnet dem altså små muligheter til å få endret dette.

Selvfølgelig ble Sandbakken møtt med kjente motargumenter fra politikerne i den påfølgende debatten. FrPs Kjetil Solvik Olsen pekte blant annet på at unge 20-åringer var lite interessert i å kjøpe en leilighet som var tilpasset eldre.

 

Fornøyd med byggetakt

– Det er vekst i boligbyggingen, vi er på rett vei, fortalte statssekretæren fra kommunal- og regionaldepartementet. – Vi så en tredobling av boligbyggingen i Oslo fra 2010 til 2011, påpekte han, uten å nevne at det var fra et svært lavt nivå.

– Selv om vi har sett en liten nedgang i år, så sier Prognosesenteret at det skal bygges 28.000 boliger på landsbasis i år, og da begynner vi å nærme oss nivået fra høykonjunkturårene fra 2004 til 2007.

Med den veksten i befolkningen som er ventet i Norge framover, er likevel byggetakten altfor lav til å dekke behovet framover. SSBs Helge Brunborg pekte på en eksplosjon i innvandringen som grunn til den kraftige befolkningsveksten, som fortsatt vil vare noen år, for så å avta.

 

Vil innfri ønsker

Boligsamvirket vil få mange av sine ønsker oppfylt allerede i morgen når Regjeringen legger fram Bygningsmeldingen.

– Vi vil lansere en lang rekke forslag til forenkling av byggesaksprosessen, og dermed svare på en lang rekke av de spørsmål Thor Eek tok opp i sitt innlegg, lovte Sandbakken.

Administrerende direktør Thor Eek i Norske Boligbyggelag kom med mange ønsker for en bedre boligpolitikk i sitt innlegg, som økonomiske stimulanser, flere utleieboliger og egen boligminister. Sistnevnte ønske blir neppe oppfylt.

Sandbakken mente den trege saksgangen for boligutvikling blant annet skyldtes for detaljert planlegging i kommunene, noe som tok tid.

– Det er lettest å bygge der kommunene har en reserve av byggeklare tomter, resonerte statssekretæren.

Han trodde ikke det var noen kvikkfiks å få balanse i tilbud og etterspørsel i landets varierte boligmarked.

– Staten skal ikke bestemme hvor mange boliger som skal bygges, men legge til rette for et velfungerende boligmarked. Vi har hatt et fritt boligmarkedet i 30 år, og det har det vært politisk enighet om, fastslo Dag-Henrik Sandbakken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *