Flere nye boliger demper prisveksten

– Den viktigste faktoren for å holde boligprisene på et akseptabelt nivå, er at det bygges nok boliger til alle, konstaterer Thor Eek, adm.dir. i Norske boligbyggelag.

I en kronikk på boligsamvirkets nettsted, viser han til den store befolkningsveksten og flyttestrømmen til byene som kan medføre sterk prisvekst framover.

Overskudd av byggeklare tomter

– Myndighetene må legge til rette for større utbygging. Kommunene må sørge for at det planlegges og reguleres for et betydelig antall nye boliger – langt mer enn det som skal bygges.

Thor Eek, adm.direktør i NBBL.

– Uten et stort overskudd av planlagte og regulerte tomter for boligbygging, får vi en mangel på byggeklare tomter som presser prisene opp, skriver Eek.

Han tar videre til orde for at det bygges mange studentboliger for å dempe veksten i leieprisene.

– Det er ikke nok å bygge leieboliger til vanskeligstilte unge. De fleste unge har behov for en leiebolig før en eventuell drøm om kjøp av egen bolig kan bli en realitet, fastslår han.

Les hele kronikken hos nbbl.no

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *