Flere eneboliger – færre blokker

Mens den totale igangsettingen av nye boliger går ned med 21 prosent, øker antallet påbegynte eneboliger med 9 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I årets tre første kvartal er det meldt igangsatt 37 prosent færre blokkleiligheter og 28 prosent færre boliger i rekkehus og annen småhusbebyggelse, sammenlignet med samme periode i 2007, melder SSB.
Antallet påbegynte eneboliger har derimot økt med 9 prosent fra et lavt nivå i fjor. Vi må tilbake til 2001 for å finne et høyere nivå for igangsatte eneboliger. Totalt sett er det satt i gang 21 prosent færre boliger sammenlignet med samme periode i fjor.

Flere kontorbygg
Etter å ha ligget på et rekordhøyt nivå i 1. halvår er igangsatt bruksareal til kontor- og forretningsbygninger i 3. kvartal i år tilbake på samme nivå som i 3. kvartal i fjor. Hittil i år er det igangsatt 13 prosent mer areal til kontor- og forretningsbygninger sammenlignet med de ni første månedene i fjor. I helse- og undervisningssektoren er det igangsatt henholdsvis 24 og 11 prosent mer bruksareal hittil i 2008 sammenlignet med samme tid i 2007.

Mange hytteprosjekter
Hyttebyggingen er fortsatt på et rekordhøyt nivå. I løpet av årets tre første kvartal er det meldt igangsatt 480.000 kvadratmeter bruksareal til fritidsboliger. Dette er 7 prosent mer enn på samme tid i fjor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *