Presset til selvstendig

13 latviske bygningsarbeidere fikk valget mellom å organisere seg som selvstendig næringsdrivende eller reise hjem av Euro Arbeidskraft, da de for et år siden skulle over til et nytt byggeprosjekt på Snarøya utenfor Oslo i regi av entreprenøren Peab. Nå skal det bli lettere å oppdage brudd på allmenngjøringsforskriften.

Latvierne var ansatt i det latviske firmaet SIA LatNord, drevet av norske Glenn Skamsar. Men da han fikk oppdraget med å sette inn dører og vinduer i åtte boligblokker som under-under-underleverandør til Peab i Skamsars nye firma Euro Arbeidskraft NUF, fikk de latviske bygningsarbeiderne beskjed om at de måtte organsiere seg som selvstendig næringsdrivende, skriver Aftenposten.

Fikk timelønn
Latvierne ønsker egentlig vanlig arbeidsavtale. Skamsar skulle imidlertid orde alt det praktiske med skatt og merverdiavgift, men de 13 selvstendige latvierne ble aldri tilmeldt momsregisteret. Skamsar tok på vegne av sitt firma inn moms på det utførte arbeidet, men betalte latvierne bare vanlig timelønn på 135 kroner timen. Nå skylder latvierne mellom en halv og en million kroner i moms.

Ansvaret smuldret bort – igjen
På toppen av kjeden av entreprenører og underentreprenører sitter Peab og sier de føler seg lurt. Dermed likner denne historien på de mange tidligere vi har hørt før. Peab stolte på sin underentreprenør NC Nye Collins Entreprenør AS. Denne overlot oppdraget til Tømrer Per Ø. Amundsen AS, som igjen ga oppdraget videre til Euro Arbeidskraft, som altså engasjerte 13 enkeltmannsforetak til jobben.
Nå er Euro Arbeidskraft kastet ut fra byggeplassen etter å ha holdt på ulovlig under Peabs ledelse i et år. Peab skal nå gå gjennom egne rutiner.

Enklere innsyn
Regjeringen vedtok fredag en ny forskrift som gir tillitsvalgte hos hovedleverandøren innsynsrett i underentreprenørers lønns- og arbeidsvilkår. I følge allmenngjøringsforskriften har hovedentreprenøren plikt til å påse at alle underleverandører nedover i konstraktskjeden følger bestemmelsene for lønns- og arbeidsvilkår, noe som ikke alltid er tilfellet, slik eksemplet over viser.
Opplysningnene de tillitsvalgt får ved slikt innsyn vil være taushetsbelagte. De skal kun brukes til å sikre at underentreprenørens ansatte får de lønns- og arbeidsvilkår de har krav på etter allmenngjøringsforskriften. Opplysninger som kan kreves utlevert er arbeidsavtaler, timelister og lønnsslipper.
Om brudd på allmenngjøringsforskriften oppdages, skal saken overlates til arbeidstilsynet for videre behandling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *