Fagutdanningen betraktelig redusert

Byggmesterforbundet Tønsberg arrangerte torsdag 20. september et møte med representanter for de tradisjonelle bygghåndverksfagene. Hovedtema var den siste reformen i videregående skole, det såkalte kunnskapsløftet.

Etter en innledning fra Anders Frøstrup, kunne møtet slutte seg til hans synspunkter om at fagutdanningens kvalitet er betraktelig redusert.
Tar vi utgangspunkt i en elev som starter i Bygg og anleggsteknikk i dag, vil han/hun i Vg1 få kunnskap om 19 andre fag ut over det han velger. Har eleven allerede valgt fag, kan han selvsagt starte fordypning i dette faget ganske raskt. Da vil han i tilfelle få litt mer faglig utbytte av det første året.

Møtedeltagerne ville likevel betrakte Vg1 som et allmennfagår med yrkesorientering. Møtet stilte også store spørsmål om hvordan skolene kan klare en slik utfordring.

Da vi også vet at eleven i Vg2 kan vente første halvår før han bestemmer fag, ja da kan disse to årene bli svært fattige på det faget han/hun velger.
For de fag som fra før har tilleggsteori i bedriftsdelen og som nå skal få dette innbakt i skoletiden der det er overfylt fra før, må det medføre en stor reduksjon i sluttkompetansen.

Lite relevant praksis
Frøstrup tok også opp problemet med de bedrifter som i dag har svært lite relevant praksis, slik det er i de store entreprenørbedriftene. Han slo fast at entreprenørene i dag nærmest ikke har opplæring i restteori, og de kan ikke tilby praksis i rehabilitering. Hva med dem etter kunnskapsløftet?

Det var enighet i at det også i dag på landsbasis er store forskjeller i gjennomføring på dette punktet, men verre blir det samtidig med at 50 % av all bygging er rehabilitering og restaurering.

Det som til slutt møtedeltagerne var samlet om, var det faglige som Frøstrup tok opp i sitt innlegg i Byggmesteren nr 9/10 og i innledningen til møtet. Møtet ga derimot ingen tilslutning til forslaget om å bytte ut svennebrev med fagbrev. Møtet mente at vi ikke kan miskreditere de fag som har fagbrev ved å si at denne kompetansen ligger på et lavere plan enn svennebrev. I utgangspunktet har dette skillet mellom fagbrev og svennebrev kommet som følge av nye fag kontra de gamle håndverksfagene.

Sluttappellen var:
Ta vare på det som kom i reform 94 og la fagene som i dag har restteori beholde dette. Restteorien må avsluttes med eksamen for at ikke enkelte sniker seg unna det som kreves.
Hele Mesterbrevets faglige nivå bygger på denne utdanningen, husk det Kunnskapsminister!

Kjartan Hansen er leder i Byggmesterforbundet Tønsberg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *