AFP-streik til våren?

– Streik er ikke noe mål for oss, men vi vil bruke de virkemidler vi har til rådighet, sier LO-leder Roar Flåthen.
Fagbevegelsen og den rødgrønne regjeringen er på kollisjonskurs i spørsmålet om Avtalefestet pensjon (AFP). Om ikke Regjeringen imøtekommer LOs krav, kan vi gå mot en het streikevår.

En like god AFP-ordning i 2010 som i dag er målet for LO ved vårens lønnsoppgjør. Regjeringen er motpart, og den har varslet endringer i AFP-ordningen, endringer som LO altså ikke vil ha noe av.

Samordning
Flere LO-forbund tar til orde for å samordne vårens lønnsoppgjør for å stå sterkere med et samlet krav om å beholde dagens AFP-ordning også når den nye pensjonsreformen tar til å gjelde fra 2010.
– Vi vil sikre sliterne en verdig avgang fra arbeidslivet, sier Flåthen. – Det gjorde LO-kongressen klart ved sitt vedtak fra 2005. Jeg kan love våre medlemmer at vi tar dette meget alvorlig, sier LO-lederen til Dagsavisen.

Rødgrønne må innfri
Får ikke LO gjennomslag for sitt AFP-forslag, kan det bety krise for forholdet mellom Regjeringen og fagbevegelsen, er det blitt hevdet fra flere forbundsledere. De tar til orde for et samlet oppgjør, som gjør det enklere å benytte streik som kampmiddel. Men Flåthen vil ikke si noe om oppgjørsform nå. Den skal vedtas i februar neste år.
Flåthen er ikke enig med statsråd Bjarne Håkon Hanssen om at Regjeringens forslag til AFP-ordninger er omtrent like godt som dagens.
– Vi har et stykke å gå fra det forslaget som ligger der fra regjering og storting. Jeg legger ikke skjul på at det ikke er godt nok, sier Flåthen til Dagsavisen.
Dagens AFP gir like mye i pensjon livet ut til dem som går av ved 62 år. Med forslaget fra Regjeringen vil mange tape økonomisk i forhold til dagens ordning.
– Regjeringen har sagt at AFP skal videreføres. Jeg forventer at den står ved det, sier LO-leder Roar Flåthen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *