Utålmodig Haga vil ha økt kontroll

– Dagens egenkontroll fungerer ikke godt nok. Vi må ha en uavhengig kontroll for å få ned byggefeilene.
Det var en utålmodig kommunal- og regionalminister Åslaug Haga som møtte byggenæringen i dag, en uke før valget.

Allerede før årsskiftet vil hun i samarbeid med bransjen ha klart et forslag til hvordan en uavhengig byggekontroll kan organiseres.

Uavhengighet
Om det skulle være kontroll eller tilsyn, ble det ikke samme debatt om som på landsmøtet i Byggmesterforbundet på forsommeren, men ett er sikkert. De stadig høye kostnadene for byggefeil, kanskje så mye som 15 milliarder kroner årlig, vil statsråden redusere kraftig. Når bransjen selv ikke klarer det, er Haga villig til å etablere et apparat av uavhengige kontrollører. Men hun var i stuss om hvor hun skal finne dem.
– Hvordan sikre en reel uavhengig kontroll? Mange som har de nødvendige kunnskaper, har også sterk tilknytning til bransjen, måtte statsråden konstatere.

Økende egenkontroll
Byggenæringens Landsforening (BNL) var representert ved statsrådens bord med styreleder Peder Backe, administrerende direktør Sverre Larssen og kompetansedirektør Jørgen Leegaard. De pekte alle på at det var viktig å komme de useriøse bedriftene til livs samtidig som det skulle være enkelt å drive seriøs virksomhet.
– Vi kommer ikke utenom kontrollsystemer, fastslo Peder Backe, og Jørgen Leegaard fulgte opp med å presentere en modell hvor nyetablerte firmaer skulle ha en stor grad av uavhengig kontroll, mens de veletablerte og erfarne bedriftene skulle kunne benytte seg av mer egenkontroll. Ved valg av preaksepterte løsninger, skulle egenkontroll være tilstrekkelig, mens nye løsninger måtte underlegges en uavhengig kontroll.
Modellen så ut til å falle i statsrådens smak.

Strengere straffer
– Bruk kontrollressursene på de useriøse, oppfordret Peder Backe. – De må få merke på pungen at de er useriøse. Kontroller må føre til at de useriøse blir tatt og luket ut.
Åslaug Haga bekreftet at hun ville ha strengere straffer på området, men hun etterlyste også større modenhet i bransjen.
– Jeg blir skeptisk når jeg får skrekkhistoriene, også fra presumtivt seriøse aktører i byggebransjen.
Statsråd Haga ville opprettholde dialogen med bransjen for å finne fram til konkrete løsninger både for uavhengig kontroll og bedre egenkontroll. Hun skrøt også av arbeidet som var gjort i Byggekostnadsprogrammet, og åpnet for å videreføre dette.
– Det er bra at hun ser at det er de useriøse som er problemet, kommenterte Sverre Larssen etter møtet, som han sa seg godt fornøyd med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *