Minst effektiv – dobbelt så dyr

De minst effektive byggeprosjektene er dobbelt så dyre som de mest effektive, viser en rapport fra Sintef Byggforsk. Forfatterne har analysert 122 boligblokkprosjekter, og funnet ut at det er mye å hente i økt effektivitet.

Rapporten ”Effektivitetsanalyse av byggeprosjekter” er resultatet av det femårige FoU-prosjektet ”Produktivitet i bygg- og anleggsnæringen”. Målet har vært å finne de beste eksempler fra norsk byggevirksomhet.

Målt produktivitet
Med en årsproduksjon på over 200 milliarder kroner i bransjen, åpner en effektivisering for stor gevinst. Byggebransjen har med prosjektet fått en ny ytelsesindikator, som med større presisjon enn andre kjente indikatorer kan si noe om byggeprosjektenes innbyrdes prestasjoner.
En analyse av 122 forholdsvis like boligblokkprosjekter utført i Norge i perioden 2000-2005, ligger til grunn for rapporten. Produktiviteten er målt i hvert prosjekt for å identifisere beste praksis-prosjektene.

Byggmesteren vil komme tilbake til den nye beregningsmåten for effektivitet i sin oktoberutgave, der temaet nettopp er produktivitet og effektivitet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *