Kan vi tåle mer oppgang?

Den norske bygge-, anleggs og eiendomsnæringen er inne i den sterkeste og lengste oppgangsperioden noen gang. Det er bakgrunnen for et fagseminar Prognosesenteret arrangerer i Oslo midt i oktober. Hovedtittelen er «Tåler vi mer oppgang?».

Gjennom en dags seminar og 10 foredrag vil Prognosesenteret blant annet belyse forhold som gjelder befolkningsvekst, norske husholdningers lån og hva som skjer med rentene og kapasiteten i næringen.
Foredragene tar opp bakgrunnen for oppgangen, viktigste markedsdrivere, faresignaler og spørsmålet «hvor lenge holder dette konjunkturbildet?»

Som foredragsholdere stiller flere av arrangørens egne, men også representanter fra Kredittilsynet, banknæringen, Statistisk sentralbyrå og byggenæringen.

Påmelding skjer til Prognosesenteret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *