Vil skjerpe byggekontrollen

Professor Svein Bjørberg i Multiconsult mener dagens ordning med at tiltakshaver også er ansvarlig for kontrollen, ikke er god nok. Han mener at en skjerping av byggekontrollen i Norge er helt nødvendig.

Bjørberg er prosjektleder for ”Veien til riktig utført bygg” i regi av Byggekostnadsprogrammet, et samarbeidsprosjekt mellom myndighetene og byggebransjens aktører.

Fortvilte forbrukere
– Det viser seg at dagens egenkontroll både fører til feil, store kostnader og stor fortvilelse hos folk. Folk møtes også ofte med faglig arroganse når de forsøker å ta opp problemene med tiltakshaver eller kommunen. Kommunen har anledning til å dra ut på tilsyn, men gjør det i liten grad, sier Svein Bjørberg til NTB.
– Et problem som går igjen er utbyggere som bygger og selger flere boliger i samme kompleks har overtakelsesforretning med hver enkelt, ikke med sameiet som sådant. Mye er felles, som yttervegger, tak, uteområder og tekniske anlegg.

Obligatorisk kontroll
Svein Bjørberg ivrer for å innføre en dansk modell for byggekontroll, som er obligatorisk for alle boligbygg. Et byggeskadefond tar ansvaret i hele 20 år, men de første 3 år er det entreprenøren som har ansvaret. Før fondet overtar ansvaret, blir det gått en befaring på det tre år gamle huset, av godkjente fagkyndige personer. Eventuelle feil og mangler som avdekkes her, må rettes opp av entreprenøren.
Erfaringene fra disse befaringene samles og systematiseres. De godkjente fagpersonene må årlig delta på erfaringsseminarer, og slik kommer erfaringene ut til bransjen.
– Også for eldre boliger får danskene en tilstandsanalyse ved overdragelse. Boligkjøperne har dessuten en syv dagers frist til å sjekke ut boligen, forteller Bjørberg til Aftenposten.
Han synes det er ulogisk at forbrukerne skal tegne forsikringer for å dekke feil andre har begått.

Slutt på egenkontroll
– Vi tar sikte på å ha klart et forslag til ny kontroll- og tilsynsordning før nyttår, sier statssekretær Inge Bartnes i Kommunal- og regionaldepartementet.
Han sier at dagens egenkontrollordning ikke fungerer. Dermed kan det gå mot slutten for den utskjelte ordningen der utbyggere har kontrollert seg selv. Huseiernes Landsforbund har sammenliknet dette med bukken som passer havresekken.
Det er også aktuelt å gjøre den frivillige sentrale godkjenningen obligatorisk. Av totalt 40.000 som bygger i Norge, er det bare 13.000 som har sentral godkjenning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *