Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

BE blir tøffere mot regelbrytere

– Foretak som ikke følger reglene skal verken få inneha sentral godkjenning eller få ansvarsrett i byggesaker, sier assisterende direktør Gustav Pillgram Larsen i Statens bygningstekniske etat, BE.

Han kommenterer en undersøkelse BE har gjennomført som viser at både kommuner og byggenæringen ønsker tøffere oppfølging av foretak som har sentral godkjenning.

– Til tross for en økning i andelen foretak som følges opp, og økt byggetilsyn i kommunene, er det fortsatt for mange som får bryte regler uten at det får konsekvenser. Når det oppdages tekniske feil eller ulovlig byggeprosess, er byggene ofte ferdig oppført. Det er for sent å forebygge, sier Pillgram Larsen.

Bør forebygge
– Kommunene bør i større grad bidra til å forebygge feil ved tilsyn av styringssystemer og dokumentasjon knyttet til prosjektene, og ikke bare avdekke åpenbare ulovligheter i avslutningsfasen, sier han.

Rapporterer for lite
– Fortsatt er det mange kommuner som ikke sender rapporter til Statens bygningstekniske etat når foretakene bryter reglene. Slike rapporter er viktig for at den sentrale godkjenningsordningen og ansvarssystemet skal fungere som forutsatt. Statens bygningstekniske etat tar utgangspunkt i slike rapporter og vil i tillegg øke antallet oppfølginger på statistisk grunnlag, sier rådgiver Anders Reinertsen i BE.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *