Halverte sykefraværet

Det totale sykefraværet i Buer Entreprenør AS i Telemark er redusert fra 12 prosent i 2002 til 6,17 prosent i 2005. Tallet på skader har også falt markant etter at bedriften fikk en egen HMS-leder og inngikk en IA-avtale.

I 2002 hadde bedriften 19 skader som ga 420 skadefraværsdager. I fjor ble det registrert 5 skader med 26 skadefraværsdager, og så langt i år er det bare registrert 1 skade.
Lagbygging i en stabil arbeidsstokk på 120 ansatte og fokus på sikkerhet og trivsel, trekker HAM/kvalitetsleder Nils Petter Kulbeck fram som noen årsaker til nedgangen i skader og sykefravær.

HMS i hverdagen
– Vi vektlegger HMS i hverdagen, ikke bare i festtaler. Nettopp dette daglige fokuset opplever vi skaper trivsel, gjensidig troverdighet og tillit, sier Kulbreck på NAVs Telemarkssider på nettet.

– Vi legger vekt på den enkeltes rett og plikt til å si fra om mangler og forhold som må utbedres. Vi har dessuten stor takhøyde for at ansatte kan komme med egne innspill til forbedringer, og disse prøver vi å etterkomme så langt det er mulig. Oppfølgingsansvaret er delegert ut til ledere på byggeplassen, som ser hvor ”skoen trykker”. Ekstra sikkerhetsutstyr mot fallulykker er anskaffet og tatt i bruk.

IA-avtalen har ført til at Buer Entreprenør har økt innsatsen for inkludering, forebygging og tilrettelegging av arbeidsplassen. Bedriften gjør bruk av avtalens virkemidler i enkeltsaker samtidig som den tilbyr subsidierte treningstilbud til alle ansatte, samt et mer behovsrettet tilbud ved et fysikalsk institutt for ansatte med belastningsplager.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *