Tidenes byggeboom krever langsiktighet

Boligbyggingen ser ut til å øke med 7,5 prosent i 2006. Næringsbygg øker enda mer. Kapasiteten i bygg er fullt utnyttet. -Nå må det offentlige vise evne til langsiktig planlegging, sier administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), Sverre A. Larssen.

Aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen har aldri vært høyere enn i dag. I løpet av 2006 vil det bli påbegynt 34.000 nye boliger og 3,16 millioner kvadratmeter nye næringsbygg. Samtidig øker investeringene i vei og bane, viser prognoserapporten som er utarbeidet av Byggenæringens Landsforening i samarbeid med Prognosesenteret.

–Det er først og fremst tilgangen på arbeidskraft og nye tomter som begrenser ytterligere økning i aktiviteten, sier administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Sverre A. Larssen i en pressemelding.

Ingen ledig kapasitet
–Kapasiteten er nå fullt utnyttet. Vi ønsker derfor å gi en klar beskjed både til kommunene og staten. Med dagens aktivitetsnivå kan det være god samfunnsøkonomi å vente med nye store offentlige byggeprosjekter, ellers kan det fort føre til overoppheting i byggenæringen, sier Larssen.

34.000 nye boliger i to år
Boligbyggingen vil holde seg på et fortsatt høyt nivå i 2007 og 2008. BNLs prognoserapport angir at det vil bli igangsatt 34.000 boliger begge årene. Det rekordhøye aktivitetsnivået til tross. Det er lite som tyder på at vi vil se noen sterk demping av prisutviklingen de nærmeste to årene. Etterslepet etter den lave aktiviteten på slutten av 90-tallet, samt fortsatt sentralisering gjør det sannsynlig at prisene vil stige også i 2007 og 2008.

3 millioner kvm yrkesbygg
Også i næringslivet går det unna. Hele 3,16 millioner kvadratmeter næringsbygg vil bli påbegynt i 2006. Opp fra 2,732 millioner kvadratmeter i 2005. Selv med en svak reduksjon i 2007 og 2008 ser det ut som aktiviteten holder seg på et høyt nivå.

BNL legger til grunn at det vil bli en jevn vekst i anleggssektoren de kommende årene. Veksten i 2006 ser ut til å fortsette også i 2007 og 2008. Anleggssektoren skiller seg imidlertid fra bygg, ved at det er fortsatt er ledig kapasitet til å ta en ytterligere økning i aktivitetsnivået.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *