Økende energiforbruk i nye næringsbygg

Nye næringsbygg bruker fortsatt langt mer energi enn eldre bygg av samme kategori, går det fram av Enovas Energistatistikk for 2005.

Økte krav til inneklima og komfort, samt mer bruk av teknisk utstyr kan være noe av forklaringen, økt bruk av glassfasader en annen.
– Denne utviklingen kan ikke fortsette, sier adm.dir. Eli Arnstad i Enova i en pressemelding.

Størst vekst i bygg
Totalt energiforbruk i norske bygninger utgjør ca 82 TWh i et normalår, hvilket er 40 % av landets totale energiforbruk.
Ingen annen sektor har hatt større vekst i sin energibruk de siste 30 årene enn byggsektoren.

– Denne utviklingen må snus. Regjeringens forslag til nye byggeforskrifter og økt satsing på effektiv energibruk, vil legge grunnlag for en helt annen utvikling i denne sektoren i årene framover, sier Eli Arnstad.

Tiltak nytter
Enova har i 2005 kontraktsfestet et energiresultat på nær 500 GWh til 132 forskjellige energiprosjekter i byggsektoren. For bygg der energitiltak gjennomføres ser man en umiddelbar effekt, og en utflating av energibruken etter at tiltakene er gjennomført. – Dette viser at det nytter, og vi er svært tilfreds med alle de gode resultatene der det gjennomføres energitiltak, sier Arnstad.
– Økt bevissthet om hvordan man bruker energien i bygget, fører ofte alene til en reduksjon i forbruket med godt over 10 % understreker hun.
– Vi ser også meget positive resultater hos større byggeiere, som hotellkjeder og kjøpesentra, som henter millioner av kroner i besparelser ved å gjennomføre enkle tiltak og mindre investeringer på energiområdet.

Tenke optimalisering
Men det aller viktigste med den byggeboom vi har i Norge nå, er å tenke energioptimalisering i prosjekteringen av nye bygg, understreker Arnstad. – Det er den aller beste måten å sikre helhetlige og langsiktige energiløsninger i norsk byggesektor, avslutter Arnstad.

9 prosent av bygningsmassen
Enovas Energistatistikk er basert på et eget bygningsnettverk som rapporterer energibruket fra år til år. I fjor er det meldt inn forbruk fra i alt 2.584 bygningsobjekter, fra 311 av landets kommuner. Samlet utgjør disse 12.7 millioner kvadratmeter oppvarmet areal. Av dette er 4.4 prosent boliger (hovedsakelig boligblokker).
Resten er yrkesbygg, og disse utgjør ca. 9 prosent av samlet yrkesbyggmasse i Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *