Selge, selge før bygge

Fordi aktiviteten blant boligspekulantene er så stor for tida, krever Sparebanken Nord-Norge at et større antall boliger må være solgt før prosjekter settes i gang. Banken ser likhetstrekk med tida før boligkrakket på 1990-tallet, og vil være føre var.

Et oppslag i nordlys.no fastslår at det er langt flere leiligheter til salgs i Tromsø enn i andre storbyer i landet. Sparebanken Nord-Norge anslår at halvparten av de 400 leilighetene er kjøpt i spekulasjon.

Banken er urolig, og skjerper kravet om at 70 prosent av nye byggeprosjekter skal være forhåndssolgt før bygging kan begynne, opplyser banksjef Oddmund Åsen.
Banken er redd for at privatkunder på grunn av boligspekulasjon skal bli sittende med to hus og to lån.
– Det var det som var forløperen til fallet i boligprisene på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet; folk kjøpte nytt før de hadde solgt unna sitt gamle hus. Etter hvert ble markedet mettet og folk ble tvunget til å selge den ene boenheten med tap, sier banksjef Åsen til nordlys.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *