PCB på alle fyllplasser i Sør-Trøndelag

Det ble funnet farlig avfall som PCB og andre kjemikalier på alle de syv fyllplassene Fylkesmannen undersøkte i en aksjon nylig.
– Vi vet at bygningsmaterialer og isolerglassruter med PCB blir dumpet ulovlig på fyllplassene, men vi vet ikke om omfanget av farlig avfall som på denne måten er på avveie, sier Tore Haugen ved Fylkesmannens miljøvernavdeling i Sør-Trøndelag.

Bygningsavfallet blir sortert med gravemaskin. Etter avdekkingen av det farlige avfallet, har Fylkesmannen bedt om forslag til andre soteringsrutiner, slik at det farlige avfallet kan bli sortert på en annen og mer forskriftsmessig måte.

Foreløpig er ingen anmeldt for disse forholdene i Sør-Trøndelag. Farlig avfall vil få større oppmerksomhet fra myndighetene i år.
– Dette blir et satsingsområde for oss i 2006, sier Tore Haugen.

Klistrelapper hjelper ikke
– Vi stanser ikke spredningen av PCB-holdige isolerglassruter ved hjelp av klistrelapper og nye utredninger, sier Kim Borgen, redaktør av nettstedet www.pcb.no. Han kritiserer miljøvernminister Helen Bjørnøy, hennes to forgjengere og Miljøverndepartementet, som har kalt saken ”høyt prioritert” i fem år, uten at SFT har fått de nødvendige midler til å iverksette tilstrekkelige tiltak.

Nå ber Kim Borgen miljøvernministeren iverksette tvungen utskifting av alle PCB-holdige bygningsdeler ved å rive ut rutene der de finnes. I dag er det kun krav om innlevering ved naturlig utskifting. Borgen har også mistet tilliten til bransjen og markedskreftene, etter at den frivillige ordningen for innsamling av PCB-ruter spilte fallitt. Dessuten vil han ha flere kontroller fra SFT og fylkesmennene, og sanksjonsmuligheter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *