Solidaransvar for skatter og avgifter

Kemneren i Trondheim har sett seg lei på at bedrifter som leier ut ansatte i byggebransjen ikke betaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift til det offentlige. Nå har han tatt i bruk en sovende lovparagraf og krever det utestående fra firmaene som har leid inn arbeidstakere.

– Vi har til nå krevd inn omkring to millioner kroner på denne måten, sier kemner Rolf Røkke til Adresseavisens nettutgave.

Ikke så nøye
Svært gode tider og høytrykk i bygg og anlegg er årsaken til at kemneren nå har hentet fram bestemmelsen i skatteloven som gjør oppdragsgiveren solidarisk ansvarlig med oppdragstakeren. Bruk av denne bestemmelsen har lenge vært etterlyst fra Fellesforbundet som et effektivt middel for å stanse useriøse firmaer.
– Budskapet til de seriøse virksomhetene er at de må ha en kvalitetskontroll av de selskapene de leier arbeidskraft fra. Det kan virke som om de ikke alltid har det, sier Røkke.
– Vi møter bedrifter som opplever det som svært urettferdig at de må betale skatt for en annen virksomhet. I realiteten er det mange som må betale for annen gang, når de først har betalt en faktura til oppdragstakeren og senere må betale skatten deres i tillegg, sier juridisk rådgiver Nell Fagerbekk ved Trondheim kemnerkontor

9 kroner timen
Det har i de siste dagene kommet fram at utleiefirmaet Global Support har leid ut 19 polakker som er lønnet med 9 kroner timen i grunnlønn. Med tillegg av bonuser har lønna kunnet komme opp i 38 kroner. Heimdal Entreprenør har engasjert Norgesbygg som underentreprenør, og det er dette firmaet som har leid polakkene av Gobal Support.
– Bransjen kjennetegnes i dag av at det er mange useriøse aktører som tilbyr utleie av arbeidskraft og som ikke betaler for seg til det offentlige. Det er disse bedriftene kemnerkontoret vil til livs, sier Røkke.
Forskriften om allmenngjøring av tariffavtalen for byggfagene, som sikrer at ansatte får lønns- og arbeidsvilkår etter avtalens minimumskrav, omfatter ikke Trondheim.

Samme lønn
Daglig leder Kåre Synnes i Nord-Trøndelags største byggmesterfirma, Byggmester Grande, mener at utenlandske arbeidere skal ha de samme lønns- og arbeidsbetingelser som de norske. Ingen av de 115 ansatte hos Byggmester Grande er utlendinger, men firmaet har tidligere hatt både polakker og moldovere ansatte, på samme lønn som de øvrige.
– Jeg hadde håpet at både NHO og LO hadde vært tydeligere på dette med sosial dumping, sier Synnes til NRK Trøndelag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *