Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

NCC lover minstelønn

For å skape ryddige og gode arbeidsforhold for alle arbeidstakerne som arbeider på NCCs byggeprosjekter, innfører entreprenørselskapet minstelønn som minimum for utenlandske arbeidere.

Kontrakter NCC heretter inngår, vil inneholde klausuler om at utenlandske arbeidstakere som et minimum skal ha minstelønn i forhold til tariffavtalene Fellesoverenskomsten for byggfag og Overenskomsten for private anlegg. Minstelønnssatsen ligger nå på 126 kroner timen. Bestemmelsen trer i kraft umiddelbart og gjelder også underentreprenører.

Innleid utenlandsk arbeidskraft skal ikke erstatte egne ansatte i NCC, hevder selskapet, men benyttes til å ta arbeidstopper og å opprettholde konkurransen blant underentreprenørene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *