TEK17 gir fleksibilitet i materialvalg

I en kommentar på www.byggmesteren.as hevder daglig leder Ove Sør-Reime i CBI Norge at veiledningen til byggteknisk forskrift om brennbar isolasjon er villedende og unyansert.

Les mer

annonse

Kan du erklære ansvar?

Direktoratet for byggkvalitet lanserer ny veiviser som hjelper foretak å finne ut om de kan erklære ansvar i et konkret byggeprosjekt.

Les mer

Har færre tilgjengelighetskrav effekt?

Den første evalueringen av unntaksbestemmelsen for tilgjengelige boliger viser at lempingen har ønsket effekt, men at det foreløpig er få prosjekter som utnytter muligheten fullt ut, skriver Dibk.

Les mer

Snur og senker minimumskravet

DiBK har nå senket minimumskravet for membranoppkant ved dørterskel fra 25 mm til 15 mm når fallet på golvet utenfor dusjsonen er mindre enn 1:100.

Les mer
annonse

Foretak godkjenner byggearbeid usett

Når arbeider som er utført av selvbyggere og ufaglærte godkjennes usett, kan huskjøpere bli sittende med svarteper. Helge Stray fra Søgne advarer nå forbrukere og tilsynsmyndigheter mot praksisen.

Les mer
annonse

Nye nasjonale sjekklister for byggesak

De nye sjekklistene er primært til hjelp i saksbehandling, men kan også være svært nyttige for deg som skal utarbeide søknader eller utvikle nye søknadssystemer, sier Dibk.

Les mer