To arbeidere på prosjektet Sola P-hus i Stavanger. (Foto: Ramirent)

Presser priser og marginer for å beholde dyktige ansatte

En ny undersøkelse viser at flere bedrifter nå reduserer priser og marginer og tar høyere risiko, sier Ramirent.

Økte byggekostnader og høyere renter har ført til en firedobling i antall varslinger om permittering, og stadig flere byggeprosjekter blir satt på vent eller kansellert.

Ramirentrapporten 2024

– Jeg tror at bedriftene gjør dette for å holde på viktige og flinke folk til markedet snur igjen. Men ved å redusere marginene tar man også en høyere risiko som bedrift – slingringsmonnet blir borte, forteller operativ leder i Ramirent Sør/Øst, Erik Stensby.

I årets bransjeundersøkelse – Ramirentrapporten – svarer 1 av 5 at de har redusert priser og marginer på prosjekter som følge av situasjonen i bygg- og anleggsbransjen. Hele 66 prosent har i tillegg en forventing om at en større andel av bedriftens planlagte prosjekter/byggestart vil bli utsatt i tiden fremover.

Leier mens de venter på maskiner de selv har bestilt

Parallelt øker leveringstiden på utstyr som kjøpes inn, og 14 prosent oppgir at bedriften unnlater å investere i nytt utstyr, selv om de har behov for det. En utvikling som påvirker investeringer på veien mot det grønne skiftet, men potensielt også sikkerheten på byggeplassen.

– Jeg er ikke overrasket over det tallet. Vi ser at både leveringstid og kostnader har gått kraftig opp. Det viktigste vi kan gjøre for kundene våre er å ha en maskinpark som møter behovet til kundene – og vi må sørge for at vi har den kompetansen som etterspørres, forklarer Stensby.

Han forteller at Ramirent følger med på hvilke maskiner som er etterspurt for utleie, og i større grad investerer i maskiner og utstyr innenfor disse segmentene.

– Vi merker også de endringene som kundene kjenner på. Flere nå enn før ønsker blant annet å leie en maskin i halvannet år mens de venter på maskinen de selv har bestilt – maskiner som tidligere har vært hyllevare.

Viktigere med verdiøkende tjenester for kundene

I den skjerpede markedssituasjonen, forteller Stensby at Ramirent opplever kunder som stiller flere krav. Selv ser han på dette som en mulighet for Ramirent til å bli en enda bedre støtte for kundene sine.

– Vi jobber hele tiden med å utvikle oss som leverandør og rådgiver. Og vi har alltid et mål om at alle våre initiativer skal være verdiøkende for kunden, forteller han.

Allerede har Ramirent utviklet flere digitale løsninger som skal gjøre nettopp det, maskindeling gjennom RamiShare, langtidsleie med RamiFleet og E-leie som åpner opp for bestilling alle dager og hele døgnet.

– Leie av maskiner gir større fleksibilitet for den enkelte bedrift enn å eie maskinene selv. Dessuten er mesteparten av investeringene Ramirent gjør rettet mot det grønne skiftet. Her ligger vi i forkant av kundene våre med investeringene, og kan være en viktig bidragsyter til at de kan nå sine grønne mål – uten at de må binde opp mye kapital.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *