Fungerende direktør Eivor Winther Sunesen og konservator Nina Høye i døråpningen i Nordfløyen til lystgården Marienlyst. (Foto: Drammens Museum)

Ny læringsarena for håndverkere i Buskerud

Stort tilskudd sikrer Marienlystprosjektet: Drammens Museum har fått tildelt kr 4,2 millioner til å etablere lystgården Marienlyst som læringsarena for kunnskapsoverføring av tradisjonshåndverk de neste to åra.

Tildelingen er en del av Håndverksløftet, Sparebankstiftelsen DNBs satsing på tradisjonshåndverk, skriver Drammens Museum til Byggmesteren.

Lære på viktige bygninger fra 1700-tallet

Marienlystprosjektet er en del av Drammens Museum og var visningssted for museets samlinger fra 1911 til 1930 og deretter herregårdsmuseum med stilhistoriske utstillinger.

Anlegget har vært lukket i 20 år fordi bygningene trenger omfattende restaurering – nå skal denne restaureringen også være en læringsarena for kunnskapsoverføring av tradisjonshåndverk gjennom antikvarisk istandsetting og undersøkelser av bygninger og interiører fra 1700-tallet.

Vestfløyen til Marienløyst har fått såkalt tilstandsgrad 3 av Løken Bygg. Bygningen har store setningsskader og har sunket med mellom 5 til 15 cm. Nå skal bygget restaureres av lærende tradisjonshåndverkere. (Foto: Drammens Museum)

Marienlyst skal være åpent for publikum på utvalgte tidspunkter gjennom restaureringsprosessen for å formidle viktigheten av restaureringsarbeidene og ikke minst for hvor unik denne lystgården er.

Sparebankstiftelsen støtter læringsarenaen

12. april ble det klart at Drammens Museum blir tildelt kr 4,2 millioner til å etablere lystgården Marienlyst som læringsarena for kunnskapsoverføring av tradisjonshåndverk gjennom antikvarisk istandsetting og undersøkelser av bygninger og interiører fra 1700-tallet.

Midlene sikrer full fremdrift i Marienlystprosjektet i 2024 og 2025 og Drammens Museum samarbeider med Buskerud bygningsvernsenter, Norsk håndverksinstitutt, Fortidsminneforeningen og Løken Bygg AS om prosjektet.

Restaureringsarbeidene er godt egnet som kursobjekter siden mye av skadene ikke krever spesialutstyr eller kompliserte løsninger. Materialkostnadene vil være relativt beskjedne, siden mye kan gjenbrukes. (Foto: Drammens Museum)

Prosessen med istandsetting av bygninger og interiører vil gi grunnlag for flere og tilpassede formidlingsprogram for byggfaglever på videregående, hospitanter innen ulike håndverksfag og utøvende håndverkere for fordypning i tradisjonshåndverk. Museet samarbeider med Kulturtanken om formidling av kulturarv for barn og unge innen Den kulturelle skolesekken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *