– Boka handler om ledelsespraksis, ikke ledelsesteori eller filosofi, understreker Jon Karlsen om «Hvis vi bare hadde hatt bedre ledere».

Ledelsespraksis som du leser gjennom før TV-nyhetene

Tidligere Glava-sjef Jon Karlsen har samlet 45 års ledelseserfaringer mellom to permer.

– Det er ei flis av ei bok, og det er ikke ledelsesteori, det er praksis som jeg har med meg etter alle år jeg har vært leder, sa han da boka ble lansert torsdag formiddag.

– Ledere har jo ikke tid til å lese, så det er greit at den er liten, mente forfatteren.

Han fikk støtte av blant andre Maxbo-eier Carlo Otto Løvenskiold: – Det er ikke større bok enn at dere leser gjennom den etter middag i dag!

Ta vare på folka

I boka «Hvis vi bare hadde hatt bedre ledere» legger Karlsen fram ti lederråd med kommentarer. De handler om omsorg for folk, snakke med og lytte til ansatte, utvikle folk gjennom å delegere ansvar. Videre må lederen vise retning og sørge for at det blir tatt avgjørelser. Lederen er til for å skape forbedring og blir målt på resultater som oppnås. Det tiende rådet handler om oppfølging, og er som et mantra for Karlsen. Det sa han selv og det understreket også HR-sjefen som hadde vært «utsatt for Karlsens ledelse i 13 år», Åse Brødholt. Det er ikke nok å legge en plan, den må følges opp og lederen må sørge for at den blir gjennomført!

 

Sammenligner med idrettslag

Lagidretten er sammenlignbar med næringslivet, mener Karlsen, og fortalte om egne erfaringer. Lagfølelsen, bli enige om overkommelige mål, hva vi skal, trening, måling av framgang, feiring av seire, gjelder i lagidrett som i næringslivet, poengterte han.

Å være leder i et håndballklubb kunne for øvrig være en god lederskole, ifølge Karlsen.
– Du forholder deg til 100 funksjonærer som ikke får lønn, og snakker du hardt til dem, så går de hjem!

 

Samer i stridsvogn

Maxbo-sjef Carl Otto Løvenskiold og NHO-sjef Ole-Erik Almlid var to andre ledere som ville dele noe av sin ledelseserfaring under boklanseringen.

– Å lede et lag med samer som ikke hadde noen interesse av å være med i stridsvognbataljonen jeg ledet, var den første og mest krevende ledelseserfaringen min, fortalte Løvenskiold. Han hadde «gått i baret» mange ganger, tatt feil beslutninger, men lært av det, og oppmuntret de rundt seg til å si fra og korrigere kursen når det var grunn til det.

De første eksemplarene delte forfatteren selv ut til (f.v.:) Peik Næsje, Glava, Bjørnar Gullichsen, Isola, Carl Otto Løvenskiold, Martin Finholt i Kolofon forlag, og Jøns Sjøgren i Byggevareindustriens forening.

Lagbygging med Olabil

– Den første gangen jeg var leder, var da tre åtte-ti år gamle kamerater skulle bygge Ola-bil, fortalte Ole-Erik Almlid.

– Oppgaver måtte fordeles og utføres, og vi måtte jobbe for å få finansiert de delene vi manglet. Men vi gjorde ting sammen, og bygde lag. Det er stort å være med på lag, vi har alle glede av det fortsatt!

Almlid la vekt på at ledere skal ha lov til å gjøre feil og lære av feilene underveis.

– I vanskelige tider som vi er inne i nå, roper mange på sterke ledere, men det er ikke sterke, men gode ledere vi trenger! Samtidig viser undersøkelser at færre vil bli ledere og mange ledere vil helst slutte, påpekte han.
Almlid etterlyste politisk lederskap så ledere kan få gjort jobben sin: Den er mer enn å oppnå gode kvartalsresultater, det er å ta ansvar for hele samfunnet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *