Ved toget: Det nye Tønsberg tinghus vil ligge sentralt i byen rett ved Tønsberg stasjon. (Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter AS)

Grønt lys for passivhuset Tønsberg tinghus

NCC er sammen med Dyrvik Arkitekter tildelt kontrakten for å utvikle og bygge Tønsberg tinghus i det som blir Vestfolds første utslippsfrie byggeplass.

Regjeringen har besluttet at nybygg for Tønsberg tinghus skal bygges. Her samles de tre rettslokalene Vestfold tingrett har i dag, Vestfold jordskifterett og Agder lagmannsretts aktivitet i Vestfold, i ett hus.

Rammeavtale med NCC Norge

Statsbygg har i påvente av formelt vedtak om finansiering, allerede inngått avtale med entreprenøren NCC Norge AS og Dyrvik Arkitekter AS om bygging av tingretten. De er klare til å gå raskt i gang med prosjektet. Rammesøknaden om bygging oversendes snart Tønsberg kommune, og oppstart på byggeplass blir sannsynligvis tidlig vår 2024.

Nybygget, som vil være det største tinghusprosjektet siden Gulating lagmannsrett i 2011, vil være på rundt 4 800 kvadratmeter. (Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter AS)

Bygningen vil bl.a. inneholde 14 rettssaler, flerbruksrom, venteceller og kontorarbeidsplasser for om lag 60 personer. Tinghuset bygges på en 3,3 måls tomt sentralt i byen og tett opp til Tønsberg stasjon, med adresse Halfdan Wilhelmsens allé 2.

Tinghuset forventes å stå ferdig for innflytting høsten 2025. Statsbyggs oppdragsgiver for det nye tinghuset er Domstoladministrasjonen.

Første utslippsfrie byggeplass i Vestfold

NCC har sammen med Dyrvik Arkitekter nylig overlevert Drammen Tinghus. Kompetansen og erfaringene fra dette prosjektet blir nå tatt med videre inn i det nye prosjektet i Tønsberg.

– Det er svært motiverende å sette i gang nok et tinghusprosjekt sammen med Statsbygg. Erfaringsutveksling, fagkompetanse og engasjement bidro til et vellykket prosjekt i Drammen. Nå planlegges det samme arbeidsmetode for å gi Tønsberg et nytt og funksjonelt tinghus. Vi ser frem til en ny runde med brukeroptimalisering og at vi om ikke lenge kan sette i gang byggearbeidet, sier Roger Nygård, leder for NCC Building Norge.

Tønsberg tinghus vil bli Vestfolds første utslippsfrie byggeplass. Prosjektet blir prosjektert som et passivhus, og med ambisiøse miljøkrav er det store ambisjoner om betydelige reduksjoner av klimagassutslipp.

-Vi er godt fornøyde med å få bekreftet vår kompetanse innen bygging av tinghus. Det er ikke ofte det bygges tinghus i Norge og at vi belønnes for å bygge vår spisskompetanse på denne typen formålsbygg. En svært god prosjektorganisasjon er satt sammen og i samspill med oppdragsgiver vil vi jobbe frem de beste løsningene for de som skal bruke bygget. Vi ser fram mot en god og kreativ prosess med alle involverte, sier avdelingsleder i NCC Building, Bjørn Kristian Hole.

Som valgt samspillsentreprenør vil NCC ha ansvar for utviklingsfasen, detaljprosjektering og utførelse av komplette arbeider. Det er et forbehold om gjennomføring av byggeprosjektet mht. finansiering. Dette forventes avklart i regjeringen høsten 2023.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *