Sjefingeniør Anne Sørum i Arbeidstilsynet ledet webinaret for byggmesterne. (Arkivfoto: Byggmesteren)

Arbeidstilsynet møtte 97 håndverkere på frokostwebinar

Rekordmange fulgte Byggmesterforbundets og Arbeidstilsynets webinar om forebyggende HMS arbeid og hvilke tilsyn som prioriteres på byggeplasser i 2024.

Arbeidstilsynet har varslet økt tilsyn for gjennomgang av det systematiske HMS-systemet i bedriften og forebyggende HMS-arbeid. Det ville mange byggmestere høre mer om fredag morgen på Byggmesterforbundets webinar – som medlemmer av forbundet også kan se i opptak ved å logge seg inn på medlemssiden.

Må følge med på endringer i regelverket

Som nasjonal koordinator for bygg og anlegg i Arbeidstilsynet er Anne Sørum vant til å svare på spørsmål om tilsyn og regelverk. Men den beste kilden til oppdatert informasjon er Arbeidstilsynet.no.

– Når dere har spørsmål om regelverket, er nettesidene våre stedet å gå til. Her kan du søke opp informasjon, kontakte oss eller spørre chatroboten vår, forklarer Sørum.

Endringer i regelverket legges ut på høring og varsles på direktoratets nettsider.

– Her kan dere si deres mening om høringsforslagene. Nylig er det innført viktige endringer i byggherreforskriften om verneombud og en presisering av kravet om skriftlig dokumentasjon og språkferdigheter: Nå må minst én blant de utførende arbeidstakerne og innleide arbeidstakerne på ethvert arbeidslag på bygge- eller anleggsplassen kunne forstå og gjøre seg forstått på et språk de andre på arbeidslaget forstår, sier Sørum.

Like stort behov for uanmeldte tilsyn i 2024

Våren 2023 gjennomførte Arbeidstilsynet en større aksjon med 65 tilsyn på byggeplasser i Bergensområdet. 21 av byggeplassene fikk pålegg om byggestans og direktoratet vurderer nå overtredelsesgebyrer i 25 av sakene.

– 17 av stansene skyldtes farlig arbeid i høyden. At så mange jobber usikkert, er ikke brukbart i det hele tatt, sier Sørum.

Arbeiderne i en tømrerbedrift på Vestlandet brukte lift som adkomstvei uten fallsikring i juli 2023. Slik risikoadferd vil Arbeidstilsynet fortsette å slå ned på. (Foto: Arbeidstilsynet)

– Vi kommer til å fortsette med uanmeldte tilsyn i byggebransjen fordi fallulykkene fortsetter. Det er alt for mange håndverkere som faller ned, sier Sørum på webinaret.

Vil se systematisk HMS-arbeid

Fremover vil Arbeidstilsynet satse på oppfølgende tilsyn som skaper varige endringer i bedriftene.

– Når vi påviser avvik ved et tilsyn, skal vi følge opp arbeidsgiveren etterpå gjennom tilsyn med det systematiske HMS-arbeidet. Vi vil se at det arbeides for å redusere risikoene ved en rekke arbeider – ikke bare farlig arbeid i høyden – men arbeider som medfører kreftfare som varme, støv eller radon, forteller Sørum og legger til at dette er snikende farer som mange dør av årlig.

Arbeidstilsynet ser tre nøkkelfaktorer til arbeidsulykker i byggebransjen: Manglende risikostyring, operative ledere som ikke er til stede på byggeplassen og mennesklig svikt.

– Derfor vil Arbeidstilsynet bli hardere i klypa fremover når det gjelder roller og ansvar på byggeplassene. Småsjefene må gjøre HMS-jobben sin skikkelig når de vurderer risiko og planlegger arbeidet, sier Sørum avslutningsvis.

Fikk ros for gjennomgangen

Mange av byggmesterne roste Sørums presise gjennomgang og stilte spørsmål etter webinaret.

– Er svennebrevet god nok dokumentasjon for opplæring i bruk av utstyr som det er gitt opplæring i gjennom skole og læretid?  Må alt ramses opp for å dokumentere opplæring? spurte en deltaker.

– Om opplæring er dokumentert, er det riktig, men i tillegg må arbeidstaker ha utstyrspesifikk opplæring, det vil si i akkurat den modellen som skal brukes.  Det trenger ikke være lang opplæring, men må være en gjennomgang av bruksanvisning for den spesifikke modellen, svarer Anne Sørum.

– Er rullestillas lov å bruke? ville en vite.

– Ja, det er lov. Se forskriften om arbeid i høyden , kap 17. Som del av en større kartlegging av risiko, skal det foretas en risikovurdering av hvilke tiltak man gjør. Den må svare på om rullestillaset er i orden og om det er sikkert, sier Sørum.

– Hva skjer hvis arbeidstaker ikke medvirker og ikke følger instruks om hva som gjelder av HMS i bedriften? spurte en tredje deltaker på webinaret.

– Det er i verste fall en personalsak om en unnlater å utføre instrukser og gjøre det man er enige om. Det blir en sak mellom leder og arbeidstaker, og ikke en sak for Arbeidstilsynet, svarer sjefingeniør Anne Sørum i Arbeidstilsynet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *