Omkring 140 deltakere er med på Byggmesterforbundets landsmøte i Drammen fredag og lørdag.

Fredag samles byggmestrene til et roligere landsmøte

– Etter flere landsmøter med intense diskusjoner om utmelding av BNL og NHO, og åpning for tømrerbedrifter, blir det kjekt å diskutere strategi og vedtekter uten stridigheter, sier styreleder Thor Steinar Sandvik.

 

Fredag  åpner han Byggmesterforbundets landsmøte i Drammen med 140 påmledte deltakere. Styrelederen regner med at forsamlingen kommer til å være ganske samstemt i forslagene styret legger fram. Nå som forbundet er fristilt fra NHO og har dannet en ny landsforening, må vedtekter og kontingenter tilpasses en ny virkelighet. Det krever også en ny strategi.

Fredag tar igjen styreleder Thor Steinar Sandvik på seg formannskjedet, klar til å åpne landsmøtet i Drammen. (Foto: Øivind Ørnevik)

Optimistisk strategi

Strategien legges i en tid som er preget av uro internasjonalt og i norsk økonomi. Byggmesterforbundet tenker likevel optimistisk framover, heter det i strateginotatet som legges fram på landsmøtet. Ett strategisk mål er å vokse. Fram til 2026 tallfestes det til 1.000 medlemsbedrifter som representerer opp mot 15.000 ansatte og har en samlet omsetning på 30 milliarder kroner.

Medlemmene får førsteprioritet

Forbundet legger vekt på at medlemsbedriftene og deres hverdag har første prioritet, og at forbundet skal representere tømrerfaget. «Faget er vårt og vi er faget», sies det slagordmessig.

– Det er flere som har interesser i tømrerfaget. Noen vil splitte det opp med spesialisering. Vi må arbeide for at det opprettholdes som ett samlet fag med bred utførelseskompetanse, utdyper administrerende direktør Knut Strand Jacobsen.

Samfunnsansvar og politikk er en annen bærebjelke i strategien. Det viktigste elementet innenfor bærekraft og grønt skifte, er å skape gode bygg som tåler å stå lenge, fastslås det.

 

Medlemskap med bindingstid

En av vedtektsendringene som foreslås nå, er ett års bindingstid for nye medlemmer.  Det er en følge av at forbundet skal representere medlemmene i tariff og overenskomst.

– Vi ønsker oss langsiktige medlemmer og må ha oversikt over medlemmene så vi vet hvem vi forhandler på vegne av. Sånn har det vært for de tariffbundne bedriftene tidligere også, forklarer Strand Jacobsen.

 

Prisstigning og medlemsstruktur

Landsmøtet blir også bedt om å være med på en kontingentøkning og en endring i omsetningsgrupper i beregning av serviceavgift.

– Konsumprisindeksen har vært på åtte prosent siden vi sist justerte kontingent og serviceavgift. Forbundets aktiviteter blir også påvirket av høyere priser. Dessuten får forbundet flere oppgaver som følge av at det nå er fristilt og i egen landsforening. Det er bakgrunnen for at kontingent og serviceavgift foreslås økt, ifølge Strand Jacobsen.

For bedriftsmedlemmer foreslås kontingenten økt fra 1.600 kroner i år til 2.500 kroner fra neste år.

Alle satsene i serviceavgiften økes med fem prosent i tillegg til at det opprettes to nye grupper for bedrifter med omsetning fra 50 til over 100 millioner kroner.

 

Stabilt i styret

Også valgene må antas å gå rolig for seg på landsmøtet i år. Bare to av medlemmene i styret er på valg i år og begge foreslås gjenvalgt.

­– Om valgkomiteens innstill blir fulgt, vil det være bra. Vi har et styre som har arbeidet godt sammen og vi trenger kontinuitet når vi skal få på plass alt som trengs i et fristilt forbund, mener styreleder Thor Steinar Sandvik.

Det er Jo Ivar Rostad, Trøndelag, og Pål Johan Øye, Øst, som begge foreslås gjenvalgt for to år.

For øvrig består styret av styreleder Sandvik, Rogaland, nestleder Arild Kolltveit, Bergen, og styremedlemmene Odd Arvid Bjørnstad, Østfold, og Trond Harry Hansen, Helgeland. Frode Severinsen, Haugesund, er møtende varamedlem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *