Hyttebygging med veier og næringsanlegg, truer både naturen og klimaet, advarer friluftslivsorganisasjonene. (Foto: Torgeir Wittersø Schanke)

Bærekraftig? Planer om å doble antall hytter

Det finnes en halv million hytter her i landet. Likevel er det planer om å bygge ut minst like mange i åra framover.

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har beregnet det totale arealet som er satt av til nye fritidsboliger i årene framover. Hvis planene gjennomføres, vil det mer enn doble arealene med hyttefelt i Norge.

Den store hyttebyggingen bekymrer mange. Annenhver nordmann synes hyttebyggingen går for hardt ut over naturen, viser en undersøkelse fra Ipsos.

Bygger ned naturen

– Vi er ikke overrasket, sier Norsk Friluftsliv som bestilte undersøkelsen.

– De siste årene har vi sett en dramatisk nedbygging av norsk natur. Arealendringer som skogbruk, veibygging, men også hyttebygging, er alle eksempler på alvorlige trusler mot naturen. Det å bygge ned hele arealet som er satt av til nye hytter, vil rett og slett være på kollisjonskurs med dagens natur- og klimamål, sier generalsekretær Bente Lier i en pressemelding.

 

Rammes av sin egen suksess?

Det derfor flere som er inne på grønne tanker i hyttebyggingen. Ett av temaene når Fritidsboligkonferansen arrangeres på Lillehammer torsdag, er «Veien til grønnere hyttebygging». Foredraget holdes av Stine Røsand, administrerende direktør i Saltdalshytta, en av de største hyttebyggerne.

Fritidsboligkonferansen arrangeres av flere, blant andre Sparebank1 Gudbrandsdal, Boligprodusentenes Forening og Innlandet fylkeskommune.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *