Murere fra underentreprenør på oppdrag for Kulturminneavdelingen i Forsvarsbygg. (Foto: Forsvarsbygg)

Kulturminneavdelingen avstår fra åpne anbudskonkurranser

– Forsvarsbyggs avdeling for kulturminner har siden 2018 hatt en bevisst policy om å ikke delta i åpne anbudskonkurranser og leverer ikke tjenester i privatmarkedet, sier avdelingsleder Marte Oftedal.

Kulturminneavdelingen i Forsvarsbygg svarer på tømrermester Torgeir Moslets advarsel til bygningsvernsentere om å ikke underby private firmaer på tilstandsvurderinger og arbeider innen bygningsvern.

Les også: Advarer bygningsvernsentere mot å underby på bevaringsjobbene (+) og – Rørosmuseet underpriser ikke sine håndverkere

Unngår privatmarkedet

Forsvarsbygg er Norges største forvalter av kulturhistoriske eiendom, og har etablert en relativt stor kulturminneavdeling for å støtte Forsvarsbyggs forvaltning av porteføljen.

Marte Oftedal er avdelingsleder for Kulturminneavdelingen i Forsvarsbygg. (Foto: Forsvarsbygg)

Avdelingen har i de siste årene også levert rådgivningstjenester til andre offentlige aktører, dette omfatter årlig ca 20 prosent av deres virksomhet.

– Forsvarsbygg har siden 2018 en bevisst policy om å ikke delta i åpne anbudskonkurranser, og leverer ikke tjenester i privatmarkedet, uttaler hun til Byggmesteren.

Oppdragsgiverne til Kulturminneavdelingen i Forsvarsbygg er i dag hovedsakelig statlige virksomheter som Statsbygg, Miljødirektoratet, Universitetet i Oslo, Statens vegvesen samt enkelte kommuner og museer.

– Avtalene inngås her i hovedsak etter bestemmelse om egenregi i staten som innebærer at en statlig virksomhet kan utføre oppdrag for en annen statlig virksomhet, uten at bestemmelsene i anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse, sier Oftedal og legger til at det er uttalt bl.a. fra Statsbygg at det er ønskelig at Forsvarsbygg har et kompetansemiljø tilgjengelig for andre deler av staten.

Vurderer anbud med overføringsverdi

Forsvarsbygg leverer også rådgivningstjenester innenfor sikkerhetsfaglige spørsmål gjennom Nasjonale kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB). Forsvarsbygg sine rådgivningstjenester er ikke kryss-subsidert gjennom offentlige budsjetter, men er rent oppdragsfinansiert både internt og eksternt.

Som bygningsvernsenterne ønsker også Forsvarsbygg at deres håndverkere og fagfolk skal få variert praksis i faget sitt.

Forsvarsbygg skriver på sine nettsider at de tilbyr rådgivningstjenester til både forsvarssektoren og andre sivile oppdragsgivere innenfor hele kulturminnefeltet, fra overordnete utredninger til detaljert oppfølging av byggeprosjekter, rehabilitering og tradisjonelt vedlikehold. (Foto: Forsvarsbygg)

– Kulturminneavdelingen i Forsvarsbygg deltar også unntaksvis i begrensede/innbudte konkurranser, når vi vurderer at oppdragets art har en overføringsverdi for forvaltning av Forsvarsbyggs  portefølje. Vår erfaring er at det alltid er vår kompetanse som er avgjørende for eventuell tildeling, ikke pris, avslutter avdelingsleder Marte Oftedal i Forsvarsbygg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *