- Det er brei politisk støtte til oss. Ikke bare fra regjeringspartiene men også hos opposisjonen. Den støtten er vi veldig takknemlig for, sier Lars Mamen (midten) i Fair PLay Bygg Norge. (Foto: Byggmesteren)

Staten vil støtte Fair Play Bygg Norge i tre år

STATSBUDSJETTET: – Vi er veldig takknemlige for at regjeringen og de andre partiene på Stortinget vil støtte arbeidet vårt, sier daglig leder Lars Mamen.

– Først og fremst viser dette at regjeringen ser betydningen med arbeidet vårt og verdsetter det, sier Mamen til Byggmesteren.

Viktig milepæl for Fair Play Bygg Norge

I statsbudsjettet for 2022, under posten Arbeidsliv – tiltak mot useriøsitet og sosial dumping, foreslås en treårig støtte til Fair Play Bygg på to millioner kroner årlig. Organisasjonen har jobbet hardt for å komme i betraktning til støtten.
k
– Dette kommer ikke av seg sjøl. Vi har snakka med politikere både til høyre og venstre for regjeringa. Det er brei politisk støtte til oss. Ikke bare fra regjeringspartiene men også hos opposisjonen. Den støtten er vi veldig takknemlig for, sier Mamen.
Lars Mamen har nådd frem til politikere fra begge sider. I mars orienterte han Henrik Asheim (H) fra Arbeids og sosialkomiteen om Fair Play Bygg – Oslo og omegns arbeid. (Foto: Fair Play Bygg- Oslo og omegn)
Fair Play Bygg Norge har nå syv avdelinger i landet. Nylig fikk organisasjonen på plass sitt nye datasystem og en forbedret tipstjeneste som organisasjonen har stort behov for.
k
– Støtten fra staten vil sikre driften av avdelinger og prosjekter i hele landet. Den blir et viktig bidrag, fastslår Mamen.
k
For de fleste organisasjoner er fast plass på statsbudsjettet en drøm. Men Mamen påpeker at organisasjonen er startet opp og drives på støtten fra lokale håndverkere, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner.
k
– Vi vil gjerne være med når regjeringer utformer politikk for arbeidslivet og seriøsitet. Men selv om vi nå kommer på statsbudsjettet, så er det ikke sånn at vi ikke lenger trenger støtten fra seriøse bedrifter ute i markedet og organisasjoner. Den innsatsen og lokale engasjementet er vi like avhengig av i 2023 som da vi starta opp, sier Mamen.

Sender inn flere tips om a-krim

Fair Play Bygg Norge har hatt det travelt i år.
k
– Slik 2022 ser ut nå, vil vi sende inn flere saker og tips til myndighetene enn i fjor. Samtidig har avdelingene fått fram mange saker i riks- og lokalmediene, som også tar mye tid. Men dette er viktig forebyggende arbeid som mange privatkunder lærer av, forteller Mamen.
k
Selv om Fair Play Bygg bidrar til å fjerne kriminelle fra byggebransjen, kommer nye til. Det er for eksempel ikke blitt færre oppsøkende svindlere i privatmarkedet.
k
– Nei, selv om aksepten for å kjøpe svart arbeid er blitt mindre i privatmarkedet, så må vi erkjenne at det fortsatt er en vilje til å kjøpe svart arbeid der ute. Dette markedet består i opp- og nedgangstider, fastslår Mamen.
k
– Nå sies det at materialprisene tvinger folk til å kjøpe svart arbeidskraft. Men folk har alltid en grunn til å spare penger og lure seg sjøl. Vi ser at mange sitter igjen med dårlig utført arbeid etter å ha blitt svindlet av såkalte «håndverkere», sier Mamen.
Fair Play Bygg Norge ser ikke mindre kriminell virksomhet i byggebransjen. Her kontrollerer A-krimsenteret en byggeplass i hovedstaden. (Foto: A-krimsenteret Oslo)
Mamen sier at Fair Play Bygg Norge nå vil fokusere på kriminelle gjengangere.
k
– Vi skal følge opp ulike trusselaktører i byggebransjen. Dette er aktører som utnytter mange mennesker, snyter samfunnet for millioner i skatter og avgifter og begår annen kriminalitet, sier daglig leder Lars Mamen i Fair Play Bygg Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *