(Illustrasjonsfoto: SINTEF)

Stort potensiale for å redusere plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser

En ny utredning viser at bygge- og anleggsbransjen må takle plastforsøpling bedre. Halvparten av de spurte ser ikke på plastforsøpling som et problem, og like mange tar opp plastforsøpling på sine prosjekter sjeldnere enn ukentlig, sier Sverre Valde i Nomiko.

Det er konsulentselskapet Nomiko – Norsk Miljøkompetanse som har utført prosjektet, som finansieres med midler fra Handelens Miljøfond

Plastemballasjen forsvinner på byggeplassen

Daglig leder i Nomiko og prosjektleder for den landsomfattende utredningen, Sverre Valde, sier i en pressemelding at plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser er et betydelig problem. Det oppstår mye plastavfall på bygge- og anleggsplasser, og en del av denne plasten blåser vekk eller havner i grunnen.

– Kartleggingen viser at mange ledere i byggenæringen ikke ser på plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser som et problem, noe det definitivt er mange steder. En viktig forutsetning for å lykkes med redusert plastforsøpling er å erkjenne at plastforsøpling foregår. Informasjon om dette i ulike fora og medier er derfor nødvendig for å minimere problemet.

Prosjektleder for utredningen og daglig leder i Nomiko Sverre Valde. (Foto: Line Schibstad)

Sluttrapporten fra prosjektet foreslår en rekke tiltak for bransjen og myndigheter. Blant tiltak som nevnes er å avtalefeste krav om informasjon, rydderunder og rutiner som reduserer plastforsøplingen. Et annet tiltak som foreslås er samarbeid mellom ulike bransjeaktører for å redusere mengden plastemballasje, for eksempel ved å benytte flergangsemballasje med gode logistikkløsninger for retur. Sluttrapporten viser at mye av plastforsøplingen fra nybygg skyldes plastemballasje som kommer inn på området.

Stort potensiale

Mer konkrete tiltak som foreslås for bygge- og anleggsplasser er tilstrekkelig høye byggegjerder med duk helt ned mot bakken for å fange opp plastavfall før det havner på avveier, og å benytte kniv i stedet for sag ved deling av EPS/XPS.

De to lederne i Nomiko og Handelens Miljøfond er samstemte i at forbedringspotensialet for å redusere plastforsøplingen fra byggenæringen er stort.

– Det er overraskende at så mange ledere i byggenæringen ikke ser på plastforsøpling som et problem, og at så få tar et ansvar utover det som er pålagt. Vi lyser ut midler i disse dager, og håper mange byggeaktører vil søke, særlig for tiltak innen ombruk og gjenvinning. Byggenæringen bruker og kvitter seg med store mengder plast hvert år, og det er stort potensiale for bedre løsninger i bransjen, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Funn fra sluttrapporten blir presentert i et gratis foredrag over Teams mandag 19. september, som en del av Nomiko-uka.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.