Materialprisene økte med 40 prosent

Varslede prisreduksjoner på trelast og andre materialer, slår ennå ikke ut i Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks.

Det siste året er totale byggekostnader for boliger økt med 8,9 prosent. Materialer til enebolig i tre er økt med 15,7 prosent, ifølge byggekostnadsindeksen for juli.

Basert på den ferske byggekostnadsindeksen, viser beregninger med SSBs priskalkulator at materialkostnadene til enebolig av tre er økt med nesten 40 prosent siden de første ekstraordinære prisøkningene på nyåret i 2021. Dermed er en materialpakke som kostet 1 million kroner i januar 2021, blitt vel 395 000 kroner dyrere i juli i år.

Fra august i 2021 til juni i 2022 er materialer til tømrerarbeider i enebolig av tre blitt 4,9 prosent dyrere, ifølge Statistisk sentralbyrås kalkulator.

Treindustrien har derimot beregnet at det har vært en prisnedgang på 23 prosent for trelast til enebolig i den samme perioden. Beregningen er presentert i en markedsundersøkelse  basert på enebolig på 160 m² med terrasse og garasje.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.