Byarkitekt Maria Molden (fra venstre), direktør for Klimaetaten Stina Oseland og direktør for Plan- og bygningsetatenTarje Wanvik utgjør arbeidsgruppen som skal sette i gang FutureBuilt i Bergen. (Foto: Håvard Prestegården / Bergen kommune)

Bergen blir med i FutureBuilt

Bergen blir første kommune utenfor Osloregionen som blir med på samarbeidet med de mest klima-ambisiøse aktørene i byggebransjen.

– 10 år med FutureBuilt i Osloregionen har gitt oss masse spennende erfaring og lærdom. Nå er vi klare til å dele, og vi ønsker Bergen kommune hjertelig velkommen inn i programmet som en pilot på nasjonal satsing, sier Ragnar Sand Fuglum, styreleder i FutureBuilt og direktør for samfunnstjenester i Asker kommune.

De siste årene har det kommet stadig flere henvendelser fra kommuner over hele landet om å delta i FutureBuilt. Etter å ha jobbet med kommuner langs aksen Oslo – Drammen fra 2010 til 2020, gikk Nordre Follo og Lillestrøm inn i FutureBuilt i fjor. Med 5,5 millioner kroner i Klimasats-midler fra Miljødirektoratet er det nå Bergen sin tur til å inngå samarbeidsavtale med FutureBuilt.

– Bergen jobber hardt for å kutte klimagassutslipp, og har tydelige ambisjoner for arkitektur. Vi ønsker raskere saksbehandling for utbyggere som prioriterer god arkitektur, klima og miljø, for å få en by som er grønnere og trivelig for alle, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling.

– Kinderegg for utbyggere

At Bergen blir med, i form av et treårig pilotprosjekt, vil gi store fordeler for både næringslivet og kommunens organisasjon, mener byarkitekt Maria Molden.

– FutureBuilt stimulerer til bærekraftige byggeprosjekter, med god arkitektur, som vi alle ønsker. Det er bra for byen, næringslivet og bra for å få til mer av det vi allerede er gode på internt i kommunen, sier Molden.

Utbyggerne må yte litt ekstra for å delta i FutureBuilt, men de vil også få mange fordeler, nesten som et kinderegg:

– De vil få god veiledning, raskere saksbehandling og bedre omdømme, oppsummerer Tarje Wanvik, direktør for Plan- og bygningsetaten.

De to etatsdirektørene utgjør sammen med Stina Oseland, direktør for Klimaetaten, arbeidsgruppen som skal sette i gang FutureBuilt i Bergen.

Flere mulige prosjekter

Både private og offentlige byggeprosjekter kan bli del av FutureBuilt. Bergen kommune har i forbindelse med Klimasats-søknaden skissert fem aktuelle prosjekter. Blant disse er planene om å få bygget rundt 375 nye boenheter i Grønneviken, der kommunen ønsker nye typer deleløsninger og alternative boformer. I Grønneviken ligger også et betongstøperi bygget av krigsfanger under annen verdenskrig, med en unik konstruksjon som ikke finnes andre steder i Bergen. Kommunen utreder muligheten for å etablere både barnehage og fellesarealer i det vernede bygget.

Videre håper kommunen at både rehabilitering av universitetets realfagsbygg samt etableringen av et flerbruksbygg på cirka 14.000 kvadratmeter på Mindemyren blir en del av FutureBuilt-programmet.

  Erfaringsutveksling

– Det er ikke gitt at akkurat disse prosjektene blir de første som settes ut i livet. Nå skal vi bruke høsten på å rigge oss, og så starter programmet hos oss i Bergen i 2023. Da vil alle som skal bygge noe, kunne søke om å bli med i FutureBuilt, sier Oseland.

– Vi har sett at FutureBuilt-prosjektene har vært veldig vellykkede. Samtidig har Bergen lange og gode erfaringer med transformasjon og gjenbruk av bygningsmassen, og vi har jobbet grundig med forståelsen for boliger og sosial bærekraft, blant annet gjennom forskningsprosjektet Bopilot. Derfor ser vi at Bergen også har kompetanse og erfaring å bidra med inn i FutureBuilt som helhet, sier byarkitekt Molden.

Siden 2010 har FutureBuilt bidratt til å realisere 69 prosjekter. Disse er både nybygg og rehabilitering av en rekke ulike bygningskategorier og områder, fra det nye Munch-museet, bygget med lavkarbon-betong og kledd med resirkulert aluminium, til Marienlyst skole i Drammen, som ble Norges første passivhusskole.

– På vei mot lavutslippssamfunnet kan vi ikke sitte på hver vår tue, det er helt nødvendig at vi både tenker tverrfaglig og at vi samarbeider, påpeker Fuglum, som gleder seg til å se hvordan ambisiøse utbyggere i Bergen skal bidra til innovasjon i byggebransjen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.